Eseménynaptár

Az európai magánjogi kultúra kialakulása és a római jog

Időpont

2016. május 23., 10:00 óra

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága (REMA) tudományos ülése

Az ülést megnyitja:
Harmathy Attila, az MTA rendes tagja

Római jog és a magánjog kodifikálása Romániában
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja

A magánjogi restitúció
Menyhárd Attila PhD

Evidentia és értékítélet a római jogászok gondolkodásában
El Beheiri Nadja PhD

Kávészünet

Az alapítvány intézményének gyökerei a római jogban
Sáry Pál PhD

A censori regimen morum és a modern jogfogalom
Deli Gergely PhD

Contutores. A gyámok jogviszonya többes gyámság esetén
Újvári Emese PhD

A rendes joggyakorlás és a szükségtelen zavarás határmezsgyéje: a taberna casiaria esete a római jogban
Erdődy János PhD