Eseménynaptár

A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban

Időpont

2016. május 5., 13:00 óra

Helyszín

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése

Levezető elnök:
Kertész András, az MTA rendes tagja

13.00 Megnyitó
Kertész András, az MTA rendes tagja

Tudomány és kommunikáció

Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja

Kaotikus dinamika

Irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei
S. Varga Pál, az MTA levelező tagja

Ha „nem ülnek törvényt a szenátoroké majd hoznak a barbárok, csak betörjenek”. Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex rendszerekben
Fokasz Nikosz, az MTA doktora

vita

Képiség

Az izomorfizmus elsődleges és másodlagos formái a gondolkodás modellálásában és a neurális alapok keresésében
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

A képi reprezentáció a gondolkodás történetében s a képek kognitív szerepe
Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja

vita

15.35—15.50 Szünet

Levezető elnök:
Török László, az MTA rendes tagja

Nativizmus

Nativizmus a nyelvészetben
Surányi Balázs, az MTA doktora

Az emberi nyelvkészség biológiai alapjai
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

vita

Hálózatok

A természetben előforduló hálózatok szerkezetének és átalakulásainak általános  vonásai
Csermely Péter, az MTA levelező tagja

Homérosz és a hálózatok
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja

vita