Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre

A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori ösztöndíjat hirdet.

2024. február 12.

A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos jelölőszervezetként egy kutatót javasolhat az ösztöndíjra.

A felhívás minden tudományterületre vonatkozik.

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Az ösztöndíj megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2024. november 30.

Az ösztöndíj időtartama: 12 - 24 hónap

Részletes információ a JSPS honlapján található (Postdoctoral Fellowships for Research in Japan / Standard Program), illetve az itt letölthető pdf formátumú információs anyagban.

A jelentkezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím (Nem pályázhatnak sem azok a kettős állampolgárságú kutatók, akiknek az egyik állampolgársága japán, sem azok a kutatók, akiknek japán állandó lakcímük van.)
 • Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2018. április 2-nál nem korábban szerzett doktori fokozat
 • A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv
 • Nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a keretében már kaptak ösztöndíjat
 • Csak PhD fokozattal rendelkező jelentkezők pályázata fogadható be (Az orvosi és jogi doktori fokozat nem minősül a pályázat szempontjából elfogadható doktori fokozatnak.)

A pályázat menete:

 1. Kapcsolatfelvétel a japán fogadóval, munkaterv kidolgozása. (Az ösztöndíjat legkésőbb 2024. november 30-ig meg kell kezdeni.)
 2. Pályázati anyag benyújtása az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Osztályához.
 3. Az MTA a beérkezett pályázati anyagok szakmai értékelése után egy kutatót javasol az ösztöndíjra; a kiválasztott pályázatot továbbítja a JSPS-hez.
 4. A JSPS a javasolt pályázat beérkezése után kb. három hónappal értesíti a jelentkezőt a pályázat eredményéről.

(A jelentkezés a japán fogadó kutatón keresztül is történhet – erről bővebb információ a JSPS honlapján található: Postdoctoral Fellowships for Research in Japan / Standard Program / Application guidelines

Ebben az esetben nem kell pályázati anyagot leadni az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának.)

Benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (itt letölthető), (letölthető útmutató a kitöltéshez itt)
 • Meghívólevél a japán fogadótól, a fogadó aláírásával ellátva (minta)
 • Ajánlás a jelentkező jelenlegi vagy előző témavezetőjétől/felettesétől (minta)
 • A doktori oklevél másolata, illetve ha még nem adták ki az oklevelet, igazolás az illetékes intézménytől a doktori cím kiadásának időpontjáról (Az oklevélen vagy igazoláson hivatalos aláírásnak vagy pecsétnek kell szerepelnie.)

Minden dokumentumot angol nyelven, eredetiben kell benyújtani (a doktori oklevél kivételével).

A pályázatokat 2024. május 24-ig lehet benyújtani az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Osztályához. (1051 Budapest, Nádor u.7.)

További felvilágosítást adhat:

Kakuk Petra szakreferens (06-1-411-6159 kakuk [dot] petra [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu)