Doktori Tanács

A Doktori Tanács

A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének feltételeit teljesítő személyek számára, továbbá az Alapszabály és a Doktori szabályzat szerinti érdemtelenség esetén a cím visszavonása azzal, hogy ügyrendi kérdésben az Ügyrendi Bizottság, tudományetikai vétség elkövetése esetén a Tudományetikai Bizottság jár el.

A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia hazai tagjai közül, egy főt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktori címmel rendelkező tagjai közül. A tudományos osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. (Az MTA Alapszabálya, 29. §.)

Elnök:
Zalai Ernő, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Titkár:
Palkovics László Amand, az MTA doktora

Tagok:
Czigány Tibor, az MTA levelező tagja
Czigler István, a pszichológiai tudomány doktora
Domokos Péter, az MTA levelező tagja
Dövényi Zoltán, az MTA doktora
Haracska Lajos, az MTA doktora
Homonnay Zoltán, az MTA doktora
Imre Sándor, az MTA doktora
Kiss György, az MTA levelező tagja
Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja
Kürti Jenő, az MTA doktora
Molnár Lajos Gábor, az MTA doktora
Papp László, az MTA rendes tagja
Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja
Rónyai Lajos, az MTA rendes tagja
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Varga János, az MTA rendes tagja
Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Csáki Csaba, az MTA rendes tagja
Csiba László, az MTA levelező tagja
Demény Attila, az MTA rendes tagja
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Dombrádi Zsolt, az MTA doktora
Gyárfás András, a matematikai tudomány doktora
Haszpra László, az MTA doktora
Horváth Dezső, az MTA doktora
Huszthy Péter, az MTA levelező tagja
Kelemen János, az MTA rendes tagja
Nováky Erzsébet, a közgazdaság-tudomány doktora
Pálffy Géza, az MTA doktora
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Popp József, az MTA doktora
Pyber László, az MTA levelező tagja
Rácz Zoltán, az MTA rendes tagja
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Varga Zoltán Sándor, a biológiai tudomány doktora
Vida Gábor, az MTA rendes tagja