Elnöki bizottságok

Áttekintés


Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság

Elnök:
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Beck Mihály Tibor, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csernicskó István, PhD
Daróczy Zoltán, az MTA rendes tagja
Demetrovics János, az MTA rendes tagja
Galavics Géza, az MTA levelező tagja
Gereben Ferenc, az irodalomtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Kádár Béla, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja
Láncz Irén, tudományok doktora (Szerbia)
Lovas Rezső György, az MTA rendes tagja
Németh Judit, az MTA rendes tagja
Péntek János, az MTA külső tagja
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja
Szabómihály Gizella
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Elnöki Bizottság az Egészségért

Elnök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:
B. Baldauf Zsolt, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: orvos@titkarsag.mta.hu

Tagok:
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja
Csiba László, az MTA levelező tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Hohmann Judit, az MTA doktora
Karádi István, az MTA levelező tagja
Kincses Gyula,
Mihályi Péter, az MTA doktora
Oberfrank Ferenc,
Poór Gyula, az MTA doktora
Sinkó Eszter, dékánhelyettes (Semmelweis Egyetem)
Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja
Vokó Zoltán, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Környezettudományi Elnöki Bizottság

Elnök:
Németh Tamás, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jolánkai Márton, a mezőgazdasági tudomány doktora
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Tel.: +36 28 522067
Fax: +36 28 410804

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Bándi Gyula, az MTA doktora
Bozó László, az MTA rendes tagja
Dévai György, az MTA doktora
Gelencsér András, az MTA doktora
Győri Zoltán, az MTA doktora
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja
Kálmán Zoltán, Vidékfejlesztési Minisztérium
Kerekes Sándor, az MTA doktora
Lehoczky Éva, az MTA doktora
Ligetvári Ferenc, a mezőgazdasági tudomány doktora
Persányi Miklós, a politikatudomány kandidátusa
Poór Gyula, az MTA doktora
Somlyódy László, az MTA rendes tagja
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
Tánczos Lászlóné, az MTA doktora
Vida Gábor, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:
Führer Ernő, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Hoffmann Imre, Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
Ligetiné Nechay Erzsébet, Vidékfejlesztési Minisztérium
Mátyás Csaba, az MTA rendes tagja
Tóth Ferenc, Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség
Várallyay György, az MTA rendes tagja

Biodiverzitás Albizottság

Elnök:
Dévai György, az MTA doktora

Titkár:
Báldi András, az MTA doktora
MTA Ökológiai Kutatóközpont
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: +36 28 360122
Fax: +36 28 360110
E-mail: baldi.andras@okologia.mta.hu
Honlap: http://www.okologia.mta.hu/Baldi.Andras

Élelmiszer-biztonsági Albizottság

Elnök:
Győri Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Beczner Lászlóné, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet, Mikrobiológiai Osztály
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: +36 1 3564673
Fax: +36 1 3564673
E-mail: j.beczner@cfri.hu

Energetika és Környezet Albizottság

Elnök:
Ádám József, az MTA rendes tagja

Titkár:
Horváth Ákos, PhD
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Tel.: +36 1 3959159
Fax: +36 1 3959293
E-mail: horvath.akos@energia.mta.hu

Felkészülés a Klímaváltozásra Albizottság

Elnök:
Bozó László, az MTA rendes tagja

Titkár:
Horváth Levente, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: +36 1 4826181
Tel.: +36 1 4826261
Fax: +36 1 4669273

Future Earth (Jövőnk a Földön) Albizottság

Elnök:
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja

Titkár:
Szalmáné Dr. Csete Mária, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
E-mail: csete@eik.bme.hu

Víz és Környezet Albizottság

Elnök:
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja

Titkár:
Bíró Tibor, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Közoktatási Elnöki Bizottság

Elnök:
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja

Titkár:
Jánosi Imre, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722878
Fax: +36 1 3722866
E-mail: imre.janosi@ttk.elte.hu
Honlap: http://lecso.elte.hu

Tagok:
Bársony István, az MTA rendes tagja
Birkás Márta, az MTA doktora
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Csapó Benő, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Katona Gyula, az MTA rendes tagja
Keleti Tamás, az MTA doktora
Kertesi Gábor, az MTA doktora
Kertész János, az MTA rendes tagja
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Melinda, az MTA levelező tagja
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja
Orosz László, az MTA rendes tagja
Pokol György, a kémiai tudomány doktora
Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szirányi Tamás, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság

Elnök:
Faigel Gyula, az MTA rendes tagja

Tagok:
Ábrahám Péter, az MTA doktora
Bársony István, az MTA rendes tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Fülöp Zsolt, az MTA doktora
Kecskés László, az MTA levelező tagja
Kemény Lajos, az MTA doktora
Kenesei István, az MTA levelező tagja
Lévai Péter, az MTA rendes tagja
Maródi László, az orvostudomány doktora
Mezei Ferenc, az MTA rendes tagja
Patthy László, az MTA rendes tagja
Perczel András, az MTA rendes tagja
Pók Attila, a történelemtudomány kandidátusa
Veisz Ottó, az MTA doktora
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Lakásügyi Bizottság

A bizottságról itt érhet el információkat.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Elnök:
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja

Titkár:
Tarnóczy Mariann, osztályvezető (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: tarnoczy.mariann@titkarsag.mta.hu

Tagok:
Bence Lajos
Benedek József, az MTA külső tagja
Biró A. Zoltán, tudományok doktora (Románia)
Csernicskó István, PhD
Dávid László
Deák Ernő, PhD
Dusza János, az MTA külső tagja
Fodor Pál, az MTA doktora
Gábrity Molnár Irén, tudományok doktora (Szerbia)
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Kolláth Anna, PhD
Kontra Miklós, az MTA doktora
Kovács László
Liszka József, PhD
Medve Zoltán, PhD
Monok István, az MTA doktora
Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja
Papp Z. Attila, PhD
Péics Hajnalka, PhD
Péntek János, az MTA külső tagja
Petrik József, PhD
Salat Levente, az MTA külső tagja
Sipos Gábor, az MTA külső tagja
Soós Anna, PhD
Spenik Sándor,
Szabó Á. Töhötöm, PhD
Szoták Szilvia, elnök (Imre Samu Nyelvi Intézet)
Tóth Pál Péter, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, PhD (Szlovákia)

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság

Elnök

Barnabás Beáta, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkárhelyettese

Tagok

Becker Gábor, DLA (BME Építészmérnöki Kar)
Buskó Sándor, igazgató (MTA LGK Központi irányítás)
Cságoly Ferenc, az MTA rendes tagja
Farkas István, a műszaki tudomány doktora
Finta József, az MTA rendes tagja
Gáspár Zsolt, az MTA rendes tagja
Hunyady György, az MTA rendes tagja
Mizsei Zsuzsanna, főosztályvezető (MTA Gazdasági Igazgatóság)
Marosi Ernő, az MTA rendes tagja
Mekota Ervin, építész, tanácsadó
Monok István, az MTA doktora, főigazgató (MTA Könyvtár és Információs Központ)
Szakál Szilárd, vezető tervező (KÖZTI Zrt.)
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Meghívott résztvevők

Szabó Annamária, titkárságvezető (MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság)
Nyerges Éva, osztályvezető (MTA Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály)

A bizottság titkára

Nagy Marianna
MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság
E-mail: nagy.marianna@titkarsag.mta.hu
Telefon: +36 1 411 6326, +36 20 237 4741

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Elnök:
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Tagok:
Dalos Anna, PhD
Frank András, az MTA levelező tagja
Groó Dóra, az orvostudomány kandidátusa
Horváth Ákos, PhD
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kóspál Ágnes, PhD
Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja
Müller Veronika, az MTA doktora
Nagy Beáta, a szociológiai tudomány kandidátusa
Pető Andrea, az MTA doktora
Szabó-Morvai Ágnes, PhD
Vértessy Beáta, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Publikációs Elnöki Bizottság

Elnök:
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Véber János Balázs, PhD
MTA Titkársága, Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 4116257
Fax: +36 1 4116211
E-mail: veber.janos@titkarsag.mta.hu

Tagok:
Bíró Tamás, az MTA doktora
Biró Tamás Sándor, a fizikai tudomány doktora
Czigány Tibor, az MTA levelező tagja
Domokos Péter, az MTA levelező tagja
Holl András,
Monok István, az MTA doktora
Orbán Miklós, az MTA rendes tagja
Patthy László, az MTA rendes tagja
Podani János, az MTA rendes tagja
Rónyai Lajos, az MTA rendes tagja
Tóth Miklós, az MTA rendes tagja
Vörös József, az MTA levelező tagja
Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Víztudományi Elnöki Bizottság

Elnök:
Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora

Társelnök:
Németh Tamás, az MTA rendes tagja

Titkár:
Sugár Éva, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: sugar.eva@titkarsag.mta.hu

Tagok:
Bakonyi Péter, a műszaki tudomány kandidátusa
Báldi András, az MTA doktora
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
Bíró Tibor, PhD
Bozó László, az MTA rendes tagja
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
Szűcs Péter, az MTA doktora
Tamás János, az MTA doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Hoffmann Imre, Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
Somlyódy László, az MTA rendes tagja
V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)

Vissza a tartalomjegyzékhez.