VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a VII. osztály

Az osztálynak 27 rendes, 5 levelező, 16 külső, 18 tiszteleti, valamint 3 tanácskozási jogú és 8 állandó meghívott tagja van. Az osztályhoz tartozó közgyűlési képviselők száma 18.

Az osztály által gondozott tudományágak és -szakok: analitikai és környezeti kémia, élelmiszer-tudomány, fizikai kémia, műszaki kémia, radiokémia, szerves és biomolekuláris kémia, szervetlen kémia és anyagtudomány.


Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Szabályzatban meghatározott módon közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztályt 7 tudományos bizottság és 39 munkabizottság, valamint az osztály által felügyelt 4 osztályközi állandó bizottság segíti tudományos, tudománypolitikai munkájában. Az osztályhoz tartoznak tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tagok.

Az osztály tudományos díjak odaítéléséről dönt, folyóiratokat gondoz, támogatja a tudományos könyvkiadást.

Az osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során működteti a Nem Kormányzati Nemzetközi Tudományos Szervezetek Magyar Nemzeti Bizottságait, tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai és nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként évente 3-5 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.Cím:
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000
Telefon:
+36 1 411 6306
E-mail:
kemia@titkarsag.mta.hu

Osztályelnök:
Joó Ferenc, az MTA rendes tagja

Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Kémiai Tanszék
MTA-DE Homogén Katalízis Kutatócsoport
4002 Debrecen, Pf. 4.

Telefon: +36 52 512 900/22382
E-mail: joo.ferenc@science.unideb.hu

Osztályelnök-helyettes:
Horvai György, az MTA rendes tagja

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport
1111 Budapest, Gellért tér 4.

Telefon: +36 1 463 14 80
E-mail: george.horvai@mail.bme.hu

A VII. Osztály szakreferense:
Antal Zsuzsa PhD
Telefon: +36 1 411 6306
E-mail: kemia@titkarsag.mta.hu

A Természettudományi Titkárság osztályvezetője:
Némethné Jároli Erika
Telefon: +36 1 411 6313