VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Klebovich Imre, az MTA doktora

Társelnök:
Bagdy György, az MTA doktora

Titkár:
Szökő Éva, az MTA doktora
Semmelweis Egyetem
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: +36 1 2102930 / 56324
Fax: +36 1 2104411

Tagok:
Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja
Blaskó György, az orvostudomány doktora
Deli Mária Anna, az MTA doktora
Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja
Görög Sándor, az MTA rendes tagja
Herczegh Pál, a kémiai tudomány doktora
Hódi Klára, az MTA doktora
Hohmann Judit, az MTA doktora
Keserű György Miklós, az MTA doktora
Kőszeginé Szalai Hilda, PhD
Marosi György, az MTA doktora
Mátyus Péter, az MTA doktora
Noszál Béla, a kémiai tudomány doktora
Paál Tamás, a kémiai tudomány kandidátusa
Perjési Pál, a kémiai tudomány kandidátusa
Pintér Erika, az MTA doktora
Szabóné Révész Piroska, az MTA doktora
Szőke Éva, a biológiai tudomány doktora
Takácsné Novák Krisztina, az MTA doktora
Tekes Kornélia, az MTA doktora
Tihanyi Károly, az orvostudomány kandidátusa
Tósaki Árpád, az MTA doktora
Tóth István, az MTA doktora
Török Tamás, az orvostudomány doktora
Vecsernyés Miklós, PhD
Vincze Zoltán, az orvostudomány kandidátusa
Zelkó Romána, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Baranya Sándor, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Bene Katalin, PhD
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
Clement Adrienne, PhD
Cserny Tibor, PhD
Dévai György, az MTA doktora
Földváry Lóránt, PhD
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, PhD
Hajnal Géza, PhD
Honti Márk, PhD
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja
Kiss Tímea, az MTA doktora
Krámer Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, PhD
Szalai Sándor, a földrajztudomány kandidátusa
Szanyi János, PhD
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
Székely Ferenc, az MTA doktora
Szőcs Teodóra, PhD
Szűcs Péter, az MTA doktora
Vágás István, a műszaki tudomány doktora
Várallyay György, az MTA rendes tagja
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: laczko.krisztina@btk.elte.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Bragyova András, az MTA doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Láng Benedek, PhD

Elnökhelyettes:
Németh József, a történelemtudomány kandidátusa

Titkár:
Pál Eszter, PhD
1121 Budapest, Mese köz 10.
Tel.: +36 30 2792848
Tel.: +36 30 2792848
Tel./fax: +36 30 2792848
E-mail: paleszter.mail@gmail.com

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Bodnár M. István, a filozófiai tudomány kandidátusa
Braun Tibor, a kémiai tudomány doktora
Fehér Márta, a filozófiai tudomány doktora
Galántai Zoltán, PhD
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gecser Ottó, PhD
Hall Karl,
Hujter Mihály, a matematikai tudomány kandidátusa
Inzelt György, a kémiai tudomány doktora
Kapronczay Károly, az MTA doktora
Klinghammer István, az MTA rendes tagja
Kontler László, az MTA doktora
Krähling János, a műszaki tudomány kandidátusa
Krász Lilla, PhD
Major György, az MTA rendes tagja
Palló Gábor, az MTA doktora
Radnai Gyula, a fizikai tudomány kandidátusa
Schmal Dániel, PhD
Szabó Péter Gábor, PhD
Szabó Péter János, az MTA doktora
Tanács János, PhD
Varró Sándor, az MTA doktora
Vasas Lívia, PhD
Venetianer Pál, az MTA rendes tagja
Zemplén Gábor Áron, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.