Elnökség

Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Tagjai az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT) jelölése alapján a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja.

Elnöke az Akadémia elnöke.

A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyűlési képviselő és a három intézeti igazgató tag közül egy-egy képviseli a matematikai és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat.

Az MTA elnökségi ülés résztvevői:

Szavazati jogú tagok

Választott tisztségviselők:

Lovász László
az MTA rendes tagja, az Akadémia elnöke

Török Ádám
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkára

Barnabás Beáta
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkárhelyettese

Freund Tamás
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Bokor József
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Vékás Lajos
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

A tudományos osztályok elnökei:

Kertész András
az MTA rendes tagja,
a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

Hunyady György
az MTA rendes tagja,
a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

Pálfy Péter Pál
az MTA rendes tagja,
a Matematikai Tudományok Osztályának elnöke

Németh Tamás
az MTA rendes tagja,
az Agrártudományok Osztályának elnöke

Kosztolányi György
az MTA rendes tagja,
az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke

Stépán Gábor
az MTA rendes tagja,
a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

Joó Ferenc
az MTA rendes tagja,
a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke

Fésüs László
az MTA rendes tagja,
a Biológiai Tudományok Osztályának elnöke

Bélyácz Iván
az MTA rendes tagja,
a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke

Vörös Attila
az MTA rendes tagja,
a Földtudományok Osztályának elnöke

Sólyom Jenő
az MTA rendes tagja,
a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

Az elnökség közgyűlés által választott akadémikus tagjai:

Bokor József
az MTA rendes tagja

Szabó Miklós
az MTA rendes tagja

Tulassay Tivadar
az MTA rendes tagja

A közgyűlés által választott nem akadémikus közgyűlési képviselők:

Bollobás Enikő
az MTA doktora

Fábián István
az MTA doktora

Pósfai György
az MTA doktora

A hazai területi bizottságok képviselője:

Roósz András
az MTA rendes tagja

Az AKVT közgyűlés által választott tagjai:

Fazekas Károly
a közgazdaság-tudomány kandidátusa
az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója

Lévai Péter
az MTA levelező tagja
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója

Ormos Pál
az MTA rendes tagja
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója

Tanácskozási jogú tagok

Bódis József
az MTA doktora
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Csányi Vilmos
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudomány főszerkesztője

Kocsis Károly
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Náray-Szabó Gábor
az MTA rendes tagja,
a Felügyelő Testület elnöke

Zalai Ernő
az MTA rendes tagja,
a Doktori Tanács elnöke

Meghívott titkársági dolgozók

Szabó Annamária
főosztályvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Balla Andrea
titkárságvezető
Elnöki Titkárság