A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága | MTA

Doktori Tanács

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága három tagból áll. Elnökét és két tagját a Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának javaslata alapján akadémikus vagy MTA doktora címmel (vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal) rendelkező köztestületi tagok közül választja háromévi időtartamra. A bizottsági tagság a hároméves megbízás lejártát követően egy alkalommal megújítható. Az Ügyrendi Bizottság tagja nem lehet egyidejűleg a Doktori Tanács tagja.

Az Ügyrendi Bizottság kizárólag a doktori eljárás szabályszerűségét vizsgálja, az azt kifogásoló bejelentések alapján. Döntése a doktori eljárásban részt vevőkre kötelező. Saját kezdeményezésére az Ügyrendi Bizottság nem jár el.

Az Ügyrendi Bizottság igazgatási-titkársági feladatait az MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el. (Doktori Szabályzat, 15. §.)

Elnök:
Vörös Imre, az MTA rendes tagja

Tagok:
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Horváth M. Tamás, az MTA doktora


Az Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságának a Doktori Tanács 2014. február 14-ei ülésén elfogadott ügyrendje