Domus ösztöndíj

Domus kuratórium

DOMUS KURATÓRIUM (2017-2019)

Elnök: Kontra Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
E-mail: kontra.miklos@kre.hu

Tagok:

Humántudományok:

Balogh Margit, kandidátus, tudományos főmunkatárs
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet
E-mail: balogh.margit@btk.mta.hu

Benkő Elek, az MTA levelező tagja, igazgató
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet
E-mail: benko.elek@btk.mta.hu

Fülöp Márta, az MTA doktora, tudományos főmunkatárs
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
E-mail: fulop.marta@ttk.mta.hu

Hámori Balázs, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
E-mail: bhamori@uni-corvinus.hu

Jankovics József, kandidátus
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
E-mail: jankovicsj49@gmail.com

Mester Béla, PhD, tudományos főmunkatárs
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet
E-mail: mester.bela@btk.mta.hu

Papp Z. Attila, PhD, tudományos főmunkatárs, igazgató
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet
E-mail: pappz.attila@tk.mta.hu

Tibori Tímea, kandidátus, tudományos főmunkatárs
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
E-mail: tibori.timea@tk.mta.hu

Tringli István, PhD, tudományos főmunkatárs
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet
E-mail: tringli.istvan@btk.mta.hu

Viga Gyula, az MTA doktora, megyei múzeumigazgató-helyettes
Herman Ottó Múzeum
E-mail: vigagyula@gmail.com

Természet- és élettudományok:

Kilár Ferenc, tudomány doktora, intézetigazgató egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet
E-mail: ferenc.kilar@aok.pte.hu

Kriza György, tudomány doktora, tudományos tanácsadó
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
E-mail: kriza.gyorgy@wigner.mta.hu

Lovas Rezső, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor
MTA Atommagkutató Intézet
E-mail: rgl@atomki.hu

Magura Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Biológiai és Ökológiai Intézet
E-mail: maguratibor@gmail.com

Tátrai Patrik, PhD, tudományos főmunkatárs
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet
E-mail: tatraipatrik@gmail.com

Turai István, kandidátus, tudományos főtanácsadó
Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
E-mail: turai.istvan@osski.hu