III. Matematikai Tudományok Osztálya

Erdős Pál-díj

2016. január 29.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1972-ben - Erdős Pál akadémikus kezdeményezésére és szülei emlékére - a tudományos munkára való ösztönzés és a tudományos utánpótlás támogatása érdekében a matematika és annak ágazatai bármelyikében elért, világviszonylatban is kiemelkedő eredmény elismerésére MATEMATIKAI DÍJ-at alapított.

Erdős Pál halála után a díj nevét az osztály 1997. március 19-i ülésén Erdős Pál-díjra változtatta.

A Díj odaítélése évenként történik. A Díjat az elbírálás előtti három év folyamán elért teljesítményért olyan matematikusnak lehet odaítélni, aki a díj kiadásának évét megelőző év december 31-ig még nem töltötte be a 40. életévét.
A Díjat az MTA Matematikai Tudományok Osztályának tagjai ítélik oda.
A Díj odaítélésére javaslatot tehetnek az Osztály tagjai, a Matematikai Bizottság, az Informatika- és Számítástudományi Bizottság és az Operációkutatási Bizottság tagjai. A javaslatnak tartalmaznia kell a jutalmazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét és annak nemzetközi visszhangja részletes ismertetését.

A Díjat az osztályelnök a közgyűlés keretében tartandó tudományos ülésszak keretében adja át, és ezen ismertetni kell a díjazott munkásságát.
Matematikai Díjat egy személy csak egy alkalommal kaphat.
A Díjban nem részesülhetnek az Alexits György-díj, vagy a Gyires Béla-díj vagy a Turán Pál-díj kitüntetettjei.

A díjazott oklevélben és pénzjutalomban részesül.