III. Matematikai Tudományok Osztálya

Alexits György-díj

Alexits György-díj

A díj az Alexits György által elsősorban művelt tudományág, az analízis és annak alkalmazása területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda.

A díjazott oklevélben és pénzjutalomban részesül.

A díj a következők szerint évente ítélhető oda.

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek a Matematikai Tudományok Osztálya tagjai és az Osztály Matematikai Bizottságának, Operációkutatási Bizottságának és az Informatika- és Számítástudományi Bizottságának tagjai. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét és annak nemzetközi visszhangja részletes ismertetését.

A díjat a Matematikai Tudományok Osztályának tagjai ítélik oda.

A díjban - amely nem osztható meg - csak olyan magyar állampolgár részesülhet, aki a díj kiadásának évét megelőző év december 31-ig még nem töltötte be a 40. életévét.

A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg.

A díjban nem részesülhetnek az Erdős Pál-díj, vagy a Gyires Béla-díj vagy a Turán Pál-díj kitüntetettjei.

A díjat az osztályelnök a közgyűlés keretében tartandó tudományos ülésszak keretében adja át, és ezen ismertetni kell a díjazott munkásságát.

A díj odaítélésére első alkalommal 1984-ben - Alexits György születésének 85. évfordulója alkalmából - kerül sor.