RSS

A tudománydiplomácia hírei

 • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

  Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

130075

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ pályázatot hirdet gépész beruházó, műszaki ellenőr munkakörének betöltésére

A Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ
pályázatot hirdet
gépész beruházó, műszaki ellenőr
munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidő: 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
MTA ingatlanai.

Feladatkör:

 • Beruházási-felújítási programok összeállítása, műszaki megoldásokra javaslatok, kidolgozása.
 • Az elvégzendő feladatok költségigényének összeállítása.
 • Tervezési és kivitelezési munkák esetén tervezési ill. kivitelezési program összeállítása, árajánlatok bekérése, értékelése, szerződések előkészítése.
 • Tervezési konzultációkon történő részvétel, az elkészült komplett tervdokumentáció felülvizsgálata a szakági kollégák bevonásával.
 • Hatósági engedélyek megszerzése.
 • Gépész műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • Kijelölt épületeken létesítmény felelősi feladatok ellátása, felelősség vállalása az épületen végzett összes fenntartási munkáért, a szakági kivitelezések összehangolásáért, az LGK szervezetekkel és a bérlőkkel történő egyeztetésekért.
 • Szavatossági igények érvényesítése.
 • Versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.
 • CAFM szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok rögzítése, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok megszerkesztése, dokumentumok iktatása.
 • Az MTA LGK és más akadémiai intézmény közötti lebonyolítási feladatok elvégzése.
 • Az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú műszaki végzettség,
 • műszaki ellenőri végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • hasonló területen szerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelent:

 • létesítménygazdálkodással, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat, közbeszerzési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve a kérelem benyújtásáról szóló igazolás
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik.


A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy példányban kell beküldeni az Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (1112 Budapest, Budaörsi út 45.) címre. A zárt borítékra kérjük ráírni: álláspályázat: gépész beruházó, műszaki ellenőr

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. július 20.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatokat 3 tagú bírálóbizottság vizsgálja meg, és az előzetes bírálat alapján szóbeli meghallgatást tart. A pályázati eljárást lezáró döntést az MTA LGK igazgatója hozza meg.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Bánáti Katalin a 309-2608-as telefonszámon.