RSS
130075

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ pályázatot hirdet gépész beruházó, műszaki ellenőr munkakörének betöltésére

A Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ
pályázatot hirdet
gépész beruházó, műszaki ellenőr
munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidő: 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
MTA ingatlanai.

Feladatkör:

 • Beruházási-felújítási programok összeállítása, műszaki megoldásokra javaslatok, kidolgozása.
 • Az elvégzendő feladatok költségigényének összeállítása.
 • Tervezési és kivitelezési munkák esetén tervezési ill. kivitelezési program összeállítása, árajánlatok bekérése, értékelése, szerződések előkészítése.
 • Tervezési konzultációkon történő részvétel, az elkészült komplett tervdokumentáció felülvizsgálata a szakági kollégák bevonásával.
 • Hatósági engedélyek megszerzése.
 • Gépész műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • Kijelölt épületeken létesítmény felelősi feladatok ellátása, felelősség vállalása az épületen végzett összes fenntartási munkáért, a szakági kivitelezések összehangolásáért, az LGK szervezetekkel és a bérlőkkel történő egyeztetésekért.
 • Szavatossági igények érvényesítése.
 • Versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.
 • CAFM szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok rögzítése, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok megszerkesztése, dokumentumok iktatása.
 • Az MTA LGK és más akadémiai intézmény közötti lebonyolítási feladatok elvégzése.
 • Az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú műszaki végzettség,
 • műszaki ellenőri végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • hasonló területen szerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelent:

 • létesítménygazdálkodással, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat, közbeszerzési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve a kérelem benyújtásáról szóló igazolás
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik.


A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy példányban kell beküldeni az Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (1112 Budapest, Budaörsi út 45.) címre. A zárt borítékra kérjük ráírni: álláspályázat: gépész beruházó, műszaki ellenőr

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. július 20.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatokat 3 tagú bírálóbizottság vizsgálja meg, és az előzetes bírálat alapján szóbeli meghallgatást tart. A pályázati eljárást lezáró döntést az MTA LGK igazgatója hozza meg.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Bánáti Katalin a 309-2608-as telefonszámon.