RSS
129610
Az MTA hírei
Vissza
2012. 04. 11.

A földtudományi kutatások szerepe a katasztrófaelhárításban

A magyarországi katasztrófák okait és az elemi csapások elleni hatékony védekezés lehetőségeit összegzi az MTA Csillagászati és Földtudományi Központ Földrajztudományi Intézet új tanulmánykötete. A Katasztrófák tanulságai című könyv bemutatja a hazai földtudomány szellemi műhelyeinek eredményeit, gyakorlati példákkal teszi közérthetővé a stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatásokat és hasznosulásukat.

A természeti vagy emberi gondatlanság okozta katasztrófák megelőzésében, a védekezésben és a kár elhárításában nélkülözhetetlen a tudomány segítsége. "A kutatóktól érkező hiteles, tudományos információk segíthetik a katasztrófaelhárítási szakembereket, hogy akár már néhány órával a tragédia után átfogó képet alkossanak a történtekről és a legfontosabb teendőkről" – mondta Pálinkás József az MTA székházában tartott könyvbemutatón. Az Akadémia elnöke utalt a 2010 októberében Kolontár és Devecser térségében bekövetkezett vörösiszap-katasztrófára, amikor is az Akadémia néhány órán belül szakembereket küldött a helyszínre, hogy segítséget nyújtsanak a védekezésben és a kárelhárításban.

     Az MTA és az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság összehangolt munkáját nem csak Pálinkás József nevezte példaértékűnek: a könyvbemutatón részt vevő Bakondi György, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője ugyancsak méltatta a közös erőfeszítések eredményeit. Mint elmondta, az új típusú együttműködés egyik fontos állomása az a megállapodás, amelyet tavaly tavasszal írt alá Pálinkás Józseffel a katasztrófák elleni védekezés feladatainak eredményes megoldása és az összefogás hatékony szervezeti keretének biztosítása érdekében. "A katasztrófák ellen különböző szintű védekezésre lehet szükség. A tudomány segítségével, kockázatelemzéssel célszerű veszélyeztetettségük szerint kijelölni a kiemelt kockázatú területeket" – hangsúlyozta Bakondi György.

     "A Katasztrófák tanulságai című könyv célja, hogy tudományosan megalapozott megoldásokat vázoljon fel a természeti csapások által veszélyeztetett területek megóvására" – ismertette a 16 szerző szándékát Schweitzer Ferenc, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója, a kötet szerkesztője.

     A kutatók – köztük az MTA földtudományhoz kapcsolódó kutatóintézeteinek munkatársai – tanulmányaikban a katasztrófák elkerülésének és elhárításának stratégiai megoldásait keresik, a tudományos eredményeket gyakorlati tapasztalataikkal kapcsolva össze.

     Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében 1963-ban indított Elmélet Módszer Gyakorlat című sorozat 67. kiadványaként megjelent könyv nem csak a magyarországi árvizek és felszínmozgásos folyamatok okait mutatja be. A tekintetben is egyedi és újszerű, hogy a vegyi szennyezések, földrengések, talajpusztulások, földtani veszélyforrások, valamint az ember építette műtárgyak esetében bekövetkező katasztrófák eredetét ismertetve rávilágít a földtudományi és különösen a természetföldrajzi kutatások stratégiai szerepére a katasztrófák megelőzésében és a keletkező károk mérséklésében. A közérthetően megfogalmazott tanulmányokat térképek, táblázatok és grafikonok egészítik ki.

     A kiadvány nemcsak a földrajztudományok, azon belül a katasztrófaföldrajz iránt érdeklődők számára kuriózum, de a laikusoknak is számtalan tanulsággal szolgál. A föld- és környezettudományi felsőoktatásban, valamint a katasztrófavédelemmel foglalkozó szakemberek képzésében tankönyvként alkalmazható.

     A Katasztrófák tanulságai című könyv megvásárolható az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet Könyvtárában.