RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131408
Az MTA hírei
Vissza
2013. 02. 22.

2013-ban is pályázhatnak Bolyai-ösztöndíjra a fiatal kutatók

Tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a Magyar Tudományos Akadémia a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A tudományos munka megírására vagy azzal egyenértékű, kutatási témájú alkotás elkészítésére, valamint az MTA doktora cím elnyerését célzó felkészülés támogatására létrehozott ösztöndíjra bármely tudományterület vagy tudományág 45 évesnél fiatalabb kutatói pályázhatnak.

A Bolyai-ösztöndíj a PhD-fokozat megszerzése után a kutatói életpálya iránt elhivatott ifjú szakemberek tevékenységét támogatja az önálló kutatói állás elnyeréséig. Az ösztöndíj határozott időre, egy, két vagy három évre szól, olyan felsőfokú végzettségű magyar állampolgárok pályázhatnak rá, akik 2013. március 27-ig nem töltik be 45. életévüket. További feltétel, hogy a jelentkezők kutatásaikat hazai tudományos intézményben - felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben vagy egyéb tudományos kutatóhelyen – végezzék, valamint hogy az intézmény jelezze fogadókészségét. Nem magyar állampolgár csak abban az esetben pályázhat, ha kutatási témája Magyarországgal, a magyarsággal kapcsolatos. Kivételes esetben a pályázat angol nyelven is benyújtható.

     Az ösztöndíjat tavaly 186 kutató nyerte el. Köztük a legnagyobb arányban – 73 fővel - a társadalomtudományok művelői képviseltették magukat. Élettudományokkal kapcsolatos kutatásokat 58 tudós folytat, matematikával és természettudományokkal 55-en foglalkoznak. A kutatók többsége – 119 fő – felsőoktatási intézményben dolgozik, 54-en az MTA kutatóintézet-hálózatában, 13-an pedig egyéb tudományos műhelyben végzik a munkájukat.

     Idén várhatóan 180-an részesülhetnek az ösztöndíjban, azok közül, akik korábban már nyertek a pályázaton, maximum 36 kutató nyerhet el újra ösztöndíjat.

     Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki már az MTA doktora cím vagy a tudomány doktora fokozat birtokosa, valamint aki a támogatás folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetésből finanszírozott ösztöndíjban (például Magyary Zoltán-ösztöndíj, MTA Lendület Fiatal Kutatói Program) részesül. Az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok előtt ugyanakkor nyitva áll a pályázat lehetősége. Ha a pályázó már egy alkalommal részesült Bolyai-ösztöndíjban, szintén benyújthat pályázatot, amennyiben a záró kutatási jelentése „kiemelkedő" vagy „jó" értékelést kapott. Nem folyamodhat az ösztöndíjért, aki egynél többször kapta meg a Bolyai-ösztöndíjat, és a támogatás igénybevételének együttes időtartama meghaladta a három évet, illetve aki az ösztöndíjról a szerződés lejárta előtt lemondott.

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.