I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

2016. február 3.

Áttekintés

Irodalomtudományi Bizottság
Textológiai Munkabizottság

Irodalomtudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Közép- és neolatin Munkabizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Bizantinológiai Albizottság

Néprajztudományi Bizottság
Tánctudományi Munkabizottság

Nyelvtudományi Bizottság
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
Szótári Munkabizottság
Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság
Helyesírási Munkabizottság
Orvosi Nyelvi Munkabizottság

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Élettudomány-történeti Munkabizottság
Könyvtörténeti Munkabizottság
Sajtótörténeti Munkabizottság
Szemiotikai Munkabizottság


Irodalomtudományi Bizottság

Textológiai Munkabizottság

Elnök:
Szilágyi Márton, az MTA doktora

Titkár:
Békés Enikő PhD
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet
1118 Budapest
Ménesi út 11-13
Tel.: 279 2775
E-mail: bekes.eniko@btk.mta.hu

Tagok:
Balogh Piroska Phd
Bíró Ferenc, az irodalomtudomány doktora
Buda Attila Phd
Császtvay Tünde PhD
Csörsz Rumen István PhD
Debreczeni Attila, az MTA doktora
Eisemann György, az MTA doktora
Fórizs Gergely PhD
Hargittay Emil PhD
Hász-Fehér Katalin PhD
Kecskeméti Gábor, az MTA doktora
Kelevéz Ágnes PhD
Korompay H. János, az MTA doktora
Labádi Gergely PhD
Nagy Imre, az MTA doktora
Orbán László PhD
Penke Olga, az MTA doktora
Tóth Réka PhD

Tanácskozási joggal állandó meghívott:

Kőszeghy Péter PhD
Láng József
Bednanics Gábor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Irodalomtudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Közép- és neolatin Munkabizottság

Elnök:
Madas Edit, az MTA levelező tagja

Titkár:
Takács László PhD
E-mail: takacs.laszlo@btk.ppke.hu

Tagok:
Bartók István, az MTA doktora
Békés Enikő PhD
Déri Balázs PhD
Lázár István Dávid
Mayer Gyula PhD
Nagy Ilona PhD
Nagyillés János PhD
Neumann Tibor PhD
Óbis Hajnalka PhD
Pajorin Klára, az irodalomtudomány kandidátusa
Rihmer Zoltán, az MTA doktora
Sarbak Gábor, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szovák Kornél, az MTA doktora
Szörényi László, az MTA doktora
Takács László, a nyelvtudomány kandidátusa
Veszprémy László, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Bizantinológiai Albizottság

Elnök:
Farkas Zoltán PhD

Titkár:
Juhász Erika PhD
MTA-ELTE_PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em.13.
Tel.: 411 6500/5870
E-mail: juhasz.erika@gmail.com

Tagok:
Krähling Edit PhD
Kosztasz Nakosz
Mészáros Tamás PhD
Német András
Solti Dóra PhD
Tóth Iván PhD

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság

Tánctudományi Munkabizottság

Elnök:
Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudomány doktora

Alelnök:
Felföldi László, PhD
MTA Zenetudományi Intézet
1014 Budapest Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214 67 70/118
Fax: 375 92 82
E-mail: laszlof@zti.hu

Titkár:
Bolvári-Takács Gábor, PhD
Magyar Táncművészeti Főiskola
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Tel.: 273 34 30/136
E-mail: btg@mtf.hu

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Fenyvesi Anna, PhD

Titkár:
Schirm Anita, PhD
SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: (62) 544 407
E-mail: schirmanita@gmail.com

Tagok:
Balaskó Mária
Fóris Ágota, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hunyadi László, az MTA levelező tagja
Károly Krisztina, PhD
Klaudy Kinga, a nyelvtudomány doktora
Markó Alexandra, PhD
Navracsics Judit, PhD
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Váradi Tamás, PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Hoffmann István, az MTA doktora

Titkár:
Bóna Judit PhD
ELTE BTK Fonetikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: (1) 411 6500 / 5189
E-mail: bona.judit@btk.elte.hu

Tagok:
Czetter Ibolya
Dobi Edit
Forgács Tamás
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Tóth Tibor, a nyelvtudomány kandidátusa
Varga Márta, PhD
Hegedűs Attila, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Kecskés Judit, PhD
Pethő József, PhD
Sinkovics Balázs, PhD
Siptár Péter, az MTA doktora
Szily Katalin
Szűcs Tibor, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja
Tóth Valéria, PhD
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Szótári Munkabizottság

Elnök:
Fábián Zsuzsanna, a nyelvtudomány kandidátusa

Titkár:
Ittzés Nóra PhD
MTA Nyelvtudományi Intézet, Szótári Osztály
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: (1) 321 4830 / 145
E-mail: ittzes.nora@nytud.mta.hu

Tagok:
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Bernáth Csilla
Dringó-Horváth Ida, PhD
Eőry Vilma, PhD
Faluba Kálmán, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gerstner Károly, PhD
Hollós Zita, PhD
Kiss Gábor
Kugler Katalin, PhD
Magay Tamás, a nyelvtudomány kandidátusa
Merényi Csaba
Mollay Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Muráth Judit, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pomázi Gyöngyi
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Tóth Ágoston, PhD
Uzonyi Pál, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Sipos Mária PhD

Titkár:
Szeverényi Sándor PhD
SZTE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: (70) 549 6616
E-mail: szevers@hung.u-szeged.hu

Tagok:
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Csepregi Márta, PhD
Csúcs Sándor, az MTA doktora
Fancsaly Éva
Havas Ferenc, az MTA doktora
Honti László, az MTA rendes tagja
Keresztes László, az MTA doktora
Maticsák Sándor, PhD
Oszkó Beatrix, PhD
Salánki Zsuzsa
Sipőcz Katalin
Várnai Zsuzsa, PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Helyesírási Munkabizottság

Elnök:
Keszler Borbála, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Etelka PhD
E-mail: toth.etelka@oktagm.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes PhD
Földi Ervin
Gerstner Károly PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hőnyi Ede
Laczkó Krisztina PhD
Mártonfi Attila PhD
Siptár Péter, az MTA doktora
Tóth Etelka PhD
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Orvosi Nyelvi Munkabizottság

Elnök:
Bősze Péter, az orvostudomány doktora

Titkár:

Tagok:
Besznyák István, az MTA rendes tagja
Eckhardt Sándor, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kuna Ágnes PhD
Laczkó Krisztina PhD
Lapis Károly, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia PhD
Mártonfi Attila PhD
Palkovits Miklós, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Siptár Péter, az MTA doktora
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Telegdy Gyula, az MTA rendes tagja
Veres Gábor, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Élettudomány-történeti Munkabizottság

Elnök:
Forrai Judit, az MTA doktora

Társelnök:
Krász Lilla PhD

Titkár:
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
E-mail: kristof.ildiko@btk.mta.hu

Tagok:
Alföldy Gábor PhD
Andrásofszki Barna
Blázovics Anna, az MTA doktora
Both Mária PhD
Gaál Botond, az MTA doktora
Géczi János PhD
Hankiss János, az MTA doktora
Köhidai László, az MTA doktora
Lozsádi Károly, az MTA doktora
Magyar László András PhD
Miklósi Ádám, az MTA doktora
Monos Emil, az MTA doktora
Pálfi György PhD
Pap Ildikó PhD
Pető Andrea, az MTA doktora
Pisztora Ferenc
Rigó János, az MTA doktora
Szirmai Imre, az MTA doktora
Törő Klára PhD
Varga Benedek
Vadas András PhD
Z. Karvalics László, az MTA doktora

Állandó meghívottak:
Cseh Károly, az MTA doktora
Sótonyi Péter
Tardy János PhD
Izsák Éva PhD
Láng Benedek PhD
Zemplén Gábor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Könyvtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Madas Edit, az MTA levelező tagja

Tiszteletbeli elnök:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Kulcsár Péter

Titkár:
Farkas Gábor Farkas PhD
Országos Széchényi Könyvtár
E-mail cím: gfarkas@oszk.hu

Tagok:
Domokos György PhD
Granasztói Olga PhD
Grócz Zita
Heltai János, az MTA doktora
Hudi József, a történelemtudomány kandidátusa
Imre Mihály, az MTA doktora
Koltay Klára PhD
Lipták Dorottya PhD
Monok István, az MTA doktora
Németh S. Katalin, az irodalomtudomány kandidátusa
Ötvös Péter, az irodalomtudomány kandidátusa
Perger Péter PhD
Pojjákné Vásárhelyi Judit, az MTA doktora
Rozsondai Marianne, az irodalomtudomány kandidátusa
Schmelczer-Pohánka Éva PhD
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Tóth Zsuzsanna
Verók Attila PhD
Viskolcz Noémi PhD
Zvara Edina PhD

Vissza az áttekintéshez.

Sajtótörténeti Munkabizottság

Elnök:
Szajbély Mihály, az MTA doktora

Társelnök:
Császtvay Tünde PhD

Titkár:
Sipos Balázs PhD
Politikatörténeti Intézet
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: 311-4866

Tagok:
Buzinkay Géza, az irodalomtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja
Lipták Dorottya PhD
Rákai Orsolya PhD
Széchenyi Ágnes, a filozófiai tudomány kandidátusa
Tóth Benedek
Ujvári Hedvig PhD
Vörös Boldizsár, a történelemtudomány kandidátusa

Állandó meghívott:
Klestenitz Tibor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Szemiotikai Munkabizottság

Elnök:
Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa

Titkár:
Pölcz Ádám
E-mail: polcz.adam.tok@gmail.com

Tagok:
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa
Gráfik Imre, a néprajztudomány kandidátusa
Hoppál Mihály, az MTA doktora
Kapitány Ágnes, az MTA doktora
Kapitány Gábor, az MTA doktora
Kelemen János, az MTA levelező tagja
Kroó Katalin, az MTA doktora
Orosz Magdolna, az MTA doktora
Szőnyi György, az MTA doktora
Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora

Vissza az áttekintéshez.