I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Vicsi Klára, az MTA doktora

Titkár:
Olaszy Gábor, az MTA doktora
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4633883
Fax: +36 1 4633107

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: laczko.krisztina@btk.elte.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Bragyova András, az MTA doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Kiss Farkas Gábor, PhD

Társelnök:
Horn Ildikó, az MTA doktora

Titkár:
Krász Lilla, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
E-mail: krasz.lilla@btk.elte.hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Buzinkay Géza, az irodalomtudomány kandidátusa
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Forrai Judit, az MTA doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gózonné Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horváth László, PhD
Jankovits László, PhD
Kelemen Elemér, a történelemtudomány kandidátusa
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kőszeghy Péter, PhD
Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Madas Edit, az MTA levelező tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Mikusi Balázs, PhD
Monok István, az MTA doktora
Pukánszky Béla, az MTA doktora
Sándor Klára, a nyelvtudomány kandidátusa
Sipos Balázs, PhD
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa
Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa
Várkonyi Gábor, PhD
Viskolcz Noémi, PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság

Tagok:
Czibula Katalin, az irodalomtudomány kandidátusa
Demeter Júlia, az irodalomtudomány kandidátusa
Deres Kornélia, PhD
Fried Ilona, az irodalomtudomány kandidátusa
Imre Zoltán, PhD
Jákfalvi Magdolna, PhD
Kékesi-Kun Árpád, PhD
Kérchy Vera, PhD
Kilián István, az irodalomtudomány doktora
Király Gyuláné, a történelemtudomány kandidátusa
Kiss Gabriella, PhD
Kricsfalusi Beatrix, PhD
Kurdi Mária, az MTA doktora
Nagy András, PhD
Némethné Böhm Edit, az irodalomtudomány kandidátusa
P. Müller Péter, az MTA doktora
Peterdi Nagy László, az irodalomtudomány kandidátusa
Pintér Márta Zsuzsanna, az irodalomtudomány kandidátusa
Rosner Krisztina, PhD
Schuller Gabriella, PhD
Sirató Ildikó, PhD
Várszegi Tibor, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Állandó Vegyesbizottság

A vegyesbizottság magyar tagjai:

Elnök:
S. Varga Pál,
az MTA levelező tagja

Társelnök:
Tüskés Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Balogh F. András,
PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Germanisztikai Intézet
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel:
4604-400/4331
E-mail: balogh.f.andras@btk.elte.hu

Tagok:
Balogh László Levente PhD
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Fried István, az irodalomtudomány doktora
János Szabolcs PhD
Katschthaler, Karl PhD
Kovács Kálmán, az irodalomtudomány kandidátusa
Lindner Henriett PhD
Ötvös Péter, az irodalomtudomány kandidátusa
Sata Lehel PhD
Varga Péter PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.