I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Vicsi Klára, az MTA doktora

Titkár:
Olaszy Gábor, az MTA doktora
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4633883
Fax: +36 1 4633107

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Társelnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Etelka, PhD
1041 Budapest, Rózsa u. 63.
Tel.: +36 70 2573872
E-mail: tothetelka01@t-online.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Csiszár Imre, az MTA rendes tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Gyuris Beáta, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Ittzés Nóra, PhD
Kádár Béla, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Laczkó Krisztina, PhD
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szathmári István, a nyelvtudomány doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Tanácskozási jogú tagok:
Földi Ervin,
Hőnyi Ede,
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Monok István, az MTA doktora

Társelnök:
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Gózonné Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa
1163 Budapest, Margit u. 48.
E-mail: etenyino@t-online.hu

Tagok:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Dukkon Ágnes, az MTA doktora
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Forrai Judit, az MTA doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Horn Ildikó, az MTA doktora
Horváth László, PhD
ifj. Bertényi Iván,
Kelemen Elemér, a történelemtudomány kandidátusa
Kiss Farkas Gábor, PhD
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kőszeghy Péter, PhD
Krász Lilla, PhD
Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Madas Edit, az MTA levelező tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Mikusi Balázs, PhD
Pukánszky Béla, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa
Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa
Viskolcz Noémi, PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság

Elnök:
Kékesi-Kun Árpád, PhD

Titkár:
Kiss Gabriella, PhD
Károli Gáspár Református Egyetem
1088 Budapest, Reviczky utca 4.

Tagok:
Czibula Katalin, az irodalomtudomány kandidátusa
Demeter Júlia, az irodalomtudomány kandidátusa
Fried Ilona, az irodalomtudomány kandidátusa
Imre Zoltán, PhD
Jákfalvi Magdolna, PhD
Kérchy Vera, PhD
Kilián István, az irodalomtudomány doktora
Király Gyuláné, a történelemtudomány kandidátusa
Kricsfalusi Beatrix, PhD
Kurdi Mária, az MTA doktora
Nagy András, PhD
Némethné Böhm Edit, az irodalomtudomány kandidátusa
P. Müller Péter, az MTA doktora
Peterdi Nagy László, az irodalomtudomány kandidátusa
Pintér Márta Zsuzsanna, az irodalomtudomány kandidátusa
Rosner Krisztina, PhD
Schuller Gabriella, PhD
Seress Ákos, PhD
Sirató Ildikó, PhD
Várszegi Tibor, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Állandó Vegyesbizottság

A vegyesbizottság magyar tagjai:

Elnök:
S. Varga Pál,
az MTA levelező tagja

Társelnök:
Tüskés Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Balogh F. András,
PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Germanisztikai Intézet
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel:
4604-400/4331
E-mail: balogh.f.andras@btk.elte.hu

Tagok:
Berta Erzsébet PhD
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Fried István, az irodalomtudomány doktora
Katschthaler, Karl PhD
Kovács Kálmán, az irodalomtudomány kandidátusa
Ötvös Péter, az irodalomtudomány kandidátusa
Tarnói László, az irodalomtudomány kandidátusa
Varga Péter PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.