Világszerte fenyeget a rezisztencia

A szuperbaktériumoknak is nevezett kórokozók elleni küzdelemben hozhat áttörést a MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak eredménye - erről és az antibiotikumok által okozott problémákról is ír a magyaridok.hu.

Hogyan zajlott Hóman Bálint pere a népbíróság előtt?

Az elmúlt hónapokban Hóman Bálint politikusi és történészi életpályája több ügy kapcsán is viták kereszttüzébe került. Ezek során többször is szóba került Hóman népbírósági pere és az ennek végén megszületett ítélet. Ungváry Krisztián a BBC History magazin januári számában tekintette át, hogyan értékelhetjük ezt az eljárást. Az írás főbb megállapításait az index.hu összegezte.

Freund Tamás: belső világunk fejlesztése élettani alapszükséglet

A ta­nu­lás és a me­mó­ria leg­főbb kö­ze­gét je­len­tő bel­ső vi­lá­gunk ha­té­kony mű­köd­te­té­se, ér­zel­mi gaz­dag­sá­gunk fej­lesz­té­se élet­ta­ni alap­szük­ség­let – mond­ta el Freund Tamás ne­u­ro­bio­ló­gus, az MTA elnöke. A Nemzeti kul­tú­ra – tár­sa­da­lom, gaz­da­ság, jó­lét cí­mű kon­fe­ren­ci­a összefoglalója a webradio.hu-n.