RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

134301
Az MTA hírei
Vissza
2014. 05. 22.

Fiatal matematikusok akadémiai elismerése

Három negyven év alatti kutató munkáját ismerték el a Matematikai Tudományok Osztályának az MTA 185. közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésén az Alexits György, Erdős Pál és Gyires Béla matematikusok nevét viselő díjakkal. Az ünnepélyes díjátadó után az alacsony dimenziós topológia legfrissebb eredményeiről szóló előadások hangzottak el.

Az ülést megnyitó beszédében Pálfy Péter Pál akadémikus, az MTA Matematikai Tudományok Osztályának elnöke köszöntötte az MTA május elején tartott 185. közgyűlésén az Akadémia elnökévé választott Lovász Lászlót, valamint az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Akadémiai Díjjal kitüntetett munkatársát, Stipsicz Andrást. A matematika tudományának nagy tisztelőjeként üdvözölte a résztvevőket Török Ádám, az MTA főtitkára is.

Az ülésen három negyven év alatti matematikus munkáját elismerő díjat adtak át. Házy Attila, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszékének docense az analízis, valamint annak alkalmazása területén elért kimagasló tudományos eredményekért odaítélt Alexits György-díjban részesült. A kutató 1999-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematikus szakán, 2002-ben szerezte PhD-fokozatát a Debreceni Egyetemen. Szakterülete a konvex analízis, a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek, valamint a valós függvények elméletei. A méltatás szerint elméleti matematikai felkészültsége mellett jártas a komputeralkalmazásokban is.

A kiváló matematikusok tudományos teljesítményét visszaigazoló Erdős Pál-díjat – amelyet korábban többek között Lovász László, illetve Szemerédi Endre is megkapott – 2014-ben Pete Gábor, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársa vehette át. Pete Gábor elsődleges kutatási területe a valószínűség-számítás, a síkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése. A fiatal kutató 1999-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem matematikus szakán, 2006-ban szerezte meg PhD-fokozatát Berkeley-ben. 2011-ben tért haza Észak-Amerikából.

A valószínűség-számítás és az alkalmazott matematika terén kimagasló eredményeket felmutató, negyven évesnél fiatalabb szakemberek elismerésére alapított Gyires Béla-díjat Rásonyi Miklósnak, a pénzügyi matematika, ezen belül az arbitrázsárazás elmélete kutatójának, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársának ítélték oda. A 39 éves matematikus 1998-ban szerezte diplomáját az ELTE-n, PhD-dolgozatát 2002-ben védte meg Franciaországban. Négyéves nagy-britanniai tartózkodása után, 2013-ban tért vissza Magyarországra.

Az MTA Matematikai Tudományok Osztálya tudományos ülésén neves nyugat-európai és amerikai egyetemek munkatársaitól, széles nemzetközi kitekintésben az alacsony dimenziós topológia tárgykörébe tartozó előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Az előadók között volt Szabó Zoltán, a Princetoni Egyetem professzora, az MTA tiszteleti tagja.

Ez a terület, ami korábban fehér foltnak számított a magyar matematikában, ma már egyik nemzetközileg legjobban elismert hazai kutatási téma, nem utolsósorban a most Akadémiai Díjjal elismert Stipsicz András és a Lendület program, az OTKA, valamint az ERC Advanced Grantja által támogatott, magyar és külföldi kutatókból álló sikeres kutatócsoportjának köszönhetően.