RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

129249
Az MTA hírei
Vissza
2012. 02. 08.

Erkölcsi és anyagi elismerés fiatal kutatóknak

Történész, biokémikus, fizikus és hegedűművész vehette át az idén tizedik alkalommal odaítélt Talentum Akadémiai Díjat. A Kenyeres Sándor üzletember által 2002-ben alapított, 20 ezer eurós pénzjutalommal járó elismerést évente három - természettudományi, élettani, valamint társadalomtudományi témával foglalkozó - kutató és egy művész kaphatja meg. Az elismerést Szász Domokos, az MTA alelnöke és az alapító adta át.

"Magyarországon ma még kevés példa van rá, hogy magánszemélyek díjat alapítsanak. Bár ezek nagyon pozitív példák, mindnyájunknak tenni kell azért, hogy a tehetségek, a kiemelkedő teljesítmények magánszemélyek általi elismerése ne számítson egyedi esetnek" - fogalmazott köszöntőjében az MTA alelnöke. Az alapító Kenyeres Sándor a díj célját ismertetve az ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi elismerésének fontosságára mutatott rá. "Szerettem volna megjutalmazni azokat, akik kimagasló eredményeikkel nemzetközi szinten is kivívták a tudományos világ elismerését, és jelentősen hozzájárultak a magyar tudomány felemelkedéséhez. Az eddigi 35 díjazottat 850 pályázó közül választotta ki a kuratórium" - hangsúlyozta.

    A Talentum Akadémiai Díjat évente a közép-európai régió három, a legígéretesebb tudományos ötlettel, témával vagy szakmai programmal pályázó, természettudományi, élettani, illetve társadalomtudományi témával foglalkozó, fiatal kutatójának ítélik oda. A pályázatokat a kuratórium tudományos értékük mellett társadalmi hasznosságuk, megvalósíthatóságuk és az élet minőségére gyakorolt hatásuk alapján mérlegeli. 2007 óta a művészeti teljesítményt is elismerik. A pályázatokat elbíráló kuratórium elnöke Pálinkás József, az MTA elnöke.

Takács Ernő, Szász Domokos, Kelemen Barnabás, Csonka Szabolcs, Tóth Judit és Tóth Gergely
Takács Ernő, Szász Domokos, Kelemen Barnabás, Csonka Szabolcs, Tóth Judit és Tóth Gergely

 

    Tóth Gergely történész Bél Mátyás Notitia Hungariae novae... című országleírása kéziratban maradt részének kritikai kiadása című tanulmányáért részesült az elismerésben. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának kutatója számos publikációban tárta fel a munka tudománytörténeti hátterét, majd hozzáfogott a mű kéziratban maradt 10 kötetének kiadásához. Bél Mátyás országleírásának forrásértéke különösen jelentős: valóságos enciklopédiája a 18. századi Magyarországnak.

    A mikrobakteriális és humánenzimek szerkezetében és működésében mutatkozó specifikus különbségek felderítése a célja Tóth Judit, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének munkatársának. A területen jelentős nemzetközi eredményeket is elérő biokémikus vizsgálatai fontos kiindulópontul szolgálhatnak a tuberkulózis kezeléséhez, mivel a bakteriális enzimek révén elősegítik a baktériumszaporodás szelektív gátlását.

Csonka Szabolcsnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensének témája az atomi méretű nanoáramkörök vizsgálata, a bennük lejátszódó kvantumfolyamatok megismerése, különös tekintettel a szupravezetésre. A fizikus egy új kísérleti terület meghonosítását indította el: a nanopreparált áramkörök kvantumeffektusainak vizsgálatát. A legutóbbi évtizedekben megnövekedett az olyan áramkörök jelentősége, amelyekben az elektronok mágneses momentumainak forgatásával nagyságrendekkel felgyorsítható a működési sebesség.

     Kelemen Barnabás, a nemzetközi sikereket is maga mögött tudó hegedűművész Bartók Béla összes hegedűre írt művének felvételéért érdemelte ki a Talentum Művészeti Díjat. A fiatal zenész a két esztendeje alakult, általa vezetett Kelemen-vonósnégyes első hegedűse. Amint a méltatásban is elhangzott: mind ez idáig egyetlen hegedűművész - sem magyar, sem külföldi - nem vállalkozott rá, hogy Bartók munkásságának e részét a versenyművek, rapszódiák összes változatával, alternatív befejezésével, pódiumképesen, hanglemezre rögzíthető kiérleltséggel közönség elé vigye.

-szzs-