RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

133301
Az MTA hírei
Vissza
2013. 12. 19.

Az Amerikai Matematikai Társaság rangos elismerésében részesült Pintz János akadémikus

Pintz János matematikus, az MTA rendes tagja kapta – egy amerikai, egy török, valamint egy kínai tudóssal megosztva – az Amerikai Matematikai Társaság Cole-díját. Az elismerést háromévente ítélik oda az algebra és a számelmélet terén kiemelkedő eredményeket felmutató matematikusoknak. Az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professzora a Daniel Goldstonnal és Cem Y. Yildirimmel közösen publikált számelméleti tanulmányért részesült a rangos elismerésben.

A legrégebbi számelméleti problémák közé tartozik a kérdés: vajon végtelen sokszor fordul-e elő, hogy két egymást követő prímszám – azaz két kisebb egész szám szorzatára nem bontható pozitív egész szám – különbsége kettő (mint például a három és öt, öt és hét, tizenegy és tizenhárom esetében). Mintegy 2300 éve már Eukleidész is megfogalmazta az úgynevezett ikerprím-sejtést, miszerint végtelen sok olyan prímszám van, amelyhez kettőt hozzáadva szintén prímszámot kapunk. Ám a sejtés – igazolásához az e tárgyban csaknem 90 éve született első tanulmány óta csak kis lépésekben sikerült közeledni. A prímszámok ugyanis egyre ritkábban fordulnak elő a számegyenesen: a százjegyű számok között átlagosan minden 230., az ezerjegyűek között minden 2300. lesz prím. Így a szomszédos prímek közötti átlagos távolság is egyre növekszik.

    Pintz János és kutatótársai, Daniel Goldston és Cem Y. Yildirim 2009-ben a világszerte legrangosabbnak tekintett matematikai szaklapban, az Annals of Mathematicsben közzétett tanulmányukban azt bizonyították, hogy az átlagosnál végtelen sokszor jelentősen kisebb a szomszédos prímek közti különbség. Ennek mértékét nem szorították egy konkrét érték alá, hanem az adott prímtől függően szabták meg a határt. E közleményükre építve bizonyította be az Egyesült Államokban dolgozó Yitang Zhang  kínai matematikus – aki szintén részesült az Amerikai Matematikai Társaság elismerésében –, hogy két szomszédos prím különbsége végtelen sokszor kisebb hetvenmilliónál.

   Pintz János a második magyar tudós, aki a háromévente, a megelőző hat évben megjelent nagy jelentőségű publikációkért adományozott számelméleti díjban részesült: Erdős Pál 1951-ben a prímszámok eloszlása terén folytatott kutatásaiért kapta meg az elismerést.

   Pintz János az mta.hu-nak elmondta: eddigi munkássága legnagyobb elismerésének tekinti a Cole-díjat. „Prímszámelméleti eredményekért az elmúlt 85 évben két matematikus nyerte el az elismerést: Erdős Pál és Henryk Iwaniec, a New Jersey-i Rutgers Egyetem professzora. Amikor 35-40 éve először hallottam róla, hogy a prímszámtétel elemi bizonyításáért Erdős Pál kapta 1951-ben a Cole-díjat (Selberg pedig a Fields-érmet 1950-ben), álmodni sem mertem volna róla, hogy egyszer majd én is ebben a kitüntetésben részesülök – fogalmazott. – Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak korán elhunyt professzoromnak, Turán Pálnak, aki pályámon elindított, Halász Gábor és Szemerédi Endre kollégáimnak, akiktől sokat tanultam, továbbá az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetnek és családomnak a nyugodt munkához szükséges körülmények biztosításáért" – zárta szavait az akadémikus.