Vissza a nem gyengénlátó változathoz
RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

128001
Az MTA hírei
Vissza
2011. 07. 14.

Akadémiai kutatócsoportok támogatása 2012 és 2016 között

54 akadémiai kutatócsoport támogatására tett javaslatot az MTA elnökének az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa. A 2012 és 2016 között támogatandó kutatócsoportok létrehozására beérkezett 164 pályázatot anonim bírálók értékelték és egy 22 szakemberből álló zsűri rangsorolta. Idén a korábbiaknál jóval szűkebb keretösszeg állt rendelkezésre a felsőoktatási intézményekben és közgyűjteményekben működtethető akadémiai kutatócsoportokra.

Minden eddiginél több, 164 érvényes pályázat érkezett az elkövetkező 5 évre szóló kutatócsoport-támogatásra. Összesen 76 jelenleg is működő kutatócsoport folytatására, 3 jelenleg társult tagként működő kutatócsoport további működésére és 85 új kutatócsoport alapítására nyújtottak be pályázatot. A pályázatok 39%-át a humán és társadalom-tudományok művelői nyújtották be, 33%-a az élettudományok, 28%-a pedig a matematika és természettudományok területéről érkezett. Az érvényes pályázatokban 1200 kutatói álláshelyre és kutatási feladatokra összesen több mint 6 milliárd forintot igényeltek.


     A 164 pályázat több mint kétharmadát mindkét anonim bíráló támogatandónak ítélte. A bírálati szakaszt követően az MTA elnöke által felkért 22 tagú zsűri rangsorolta a pályázatokat, és tett javaslatot az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa számára. A rangsor kialakítását megnehezítette, hogy a korábbiaknál jóval szűkebb keretösszeg és az igényelt támogatásnak mindössze negyede, másfél milliárd forint állt rendelkezésre. A zsűri a 100 elutasított pályázat nagy részét forráshiány miatt nem ajánlhatta támogatásra.

     A rangsort felállító zsűri munkájának legfontosabb alapelve a kiválóság támogatása volt. A javaslat kialakításakor előnyben részesítette az elmúlt négy évben nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elért, iskolateremtő kutatókat, akiknek kutatási témája nem mutat párhuzamosságot az akadémiai kutatóintézetekben végzett munkával. A zsűri emellett támogatandónak tartotta a fiatal kutatókat teljes álláshelyen megfelelő arányban foglalkoztató pályázatokat. Az 54 támogatásra javasolt kutatócsoport közül 42 jelenleg is működik, és 12 új akadémiai kutatócsoport létrehozását ajánlja a zsűri 2012-től.


     A támogatásra javasolt pályázatok finanszírozásának aránya a kért összeghez viszonyítva 69,4%. A javasolt támogatás alapján 655 millió forintból működhet jövőre a matematikai és természettudományok területén 23 kutatócsoport, 510 millió forint jut az élettudományok területén támogatásra javasolt 17 pályázat, továbbá 292 millió forint a humán és társadalom-tudományok területén támogatásra javasolt 14 pályázat 2012. évi finanszírozására.


     Az AKT tagjaival az MTA elnöke ismertette a kutatócsoport-pályázatok rangsorolására felkért zsűri javaslatát. A testület egy tartózkodás mellett elfogadta a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok listáját és javasolta, hogy az MTA elnöke ezek alapján hozza meg döntését. Az elnök az AKT javaslatát elfogadva az alábbi kutatócsoportok következő 5 évre szóló finanszírozásáról döntött:

 

  Pályázó A pályázat címe Támogatási összeg
(E Ft)
1. Ádány Róza Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása 25 005
2. Balla György A vasculáris stresszadaptáció és a véralvadás XIII-as faktora az egyedfejlődés kezdetén, az ér- és a daganatos betegségekben,a környezeti ártalmakban; a génektől a pathophysiológián át a terápiáig 34 567
3. Bartha Elek Nemzeti örökség és modernizáció. Hagyományos és új értékpreferenciák a Kárpát-medence soknemzetiségű térségeiben 14 986
4. Borhy László Interdiszciplináris régészettudományi kutatások 21 835
5. Csapó Benő Longitudinális vizsgálatok a közoktatásban 13 837
6. Csirik János A gépi tanulás elmélete és alkalmazásai 31 737
7. Debreczeni Attila Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából 24 175
8. Dékány Imre Toxikus fehérje aggregátumok és membránok, valamint új neuroprotektív vegyületek kutatása interdiszciplináris módszerekkel  28 564
9. Dobos István Hálózati kritikai szövegkiadás 18 000
10. Dóczi Tamás Idegrendszeri kórmechanizmusok vizsgálata nagy térerejű MR képalkotással 14 855
11. Faigl Ferenc Elemorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakciói, környezetkímélő szintézismódszerek 23 469
12. Fehér M. István  Hermeneutika 13 192
13. Frank András Kombinatorikus optimalizálás 20 042
14. Fülöp Ferenc Heterogén katalitikus aszimmetrikus reakciók 25 915
15. Gelencsér András A légköri aeroszol forrásai, átalakulása, hatásai 33 865
16. Haas János A Pannon-régió földtani felépítésének, szerkezetfejlődésének, földtani erőforrásainak és veszélyforrásainak kutatása komplex geológiai, geofizikai és távérzékelési módszerekkel 35 000
17. Horvai György Szelektív molekuláris kölcsönhatásokon alapuló kémiai analízis nanoszerkezetekkel és biomimetikus receptorokkal 26 155
18. Horváth M. Tamás Területi közszolgáltatások szabályozásai 22 236
19. Hudecz Ferenc Biológiailag aktív peptidek és peptid-biokonjugátumok: szintézis, szerkezet-funkció összefüggések 34 000
20. Ivanics Mária A törökségi népek kulturális öröksége 20 948
21. Izsvák Zsuzsanna Transzpozonok szerepe genetikai betegségekben és azok innovatív terápiájában 21 388
22. Joó Ferenc Homogén katalízis és reakciómechanizmusok 27 150
23. Józsa János Vízgazdálkodás 30 795
24. Kemény Lajos Multifaktoriális bőrgyógyászati kórképek és genodermatózisok kutatása, új fényterápiás eljárások kidolgozása 23 169
25. Kiss György A globalizált gazdaság hatása a munkajog intézményrendszerére - az Európai Unió és Magyarország munkajogának jövője nagy régiók viszonylatában      20 770
26. Kiss Tamás Bioszervetlen kémiai kutatócsoport: Fémionok szerepe biológiai rendszerekben 19 305
27. Kisvárday Zoltán Neuronhálózatok szerkezete és aktivitás által kiváltott plaszticitása a központi idegrendszer különböző szerveződési szintjein 22 013
28. Madas Edit Res libraria Hungariae 22 568
29. Málnási-Csizmadia András Fehérjék flexibilitásának és enzimatikus tulajdonságainak összefüggései az enzim- és ligandumtervezésben 29 653
30. Mihály György Kondenzált anyagok fizikája 40 000
31. Miklosi Ádám Összehasonlító etológia 35 831
32. Nagy László Őssejt, apoptózis és genomika 45 000
33. Pálfy József A bioszféra és őskörnyezet változásai a mezozoikumban és a kainozoikumban  22 335
34. Perczel András Bioaktív peptidek és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata: dinamika és térszerkezet 26 199
35. Podani János Életközösségek és populációk diverzitása, működése és struktúrái 40 000
36. Prószéky Gábor Performancia-alapú nyelvtechnológiai kutatások 23 704
37. Rácz Károly A gasztroenterológiai és endokrin rendszer betegségeinek molekuláris biológiai háttere 35 000
38. Roósz András Tömbi amorf anyagok és átalakulási folyamatok szimulációja 35 000
39. Stépán Gábor Gépek és járművek dinamikája 20 375
40. Sümegi Balázs Nukleáris-mitokondriális interakciók patológiás állapotokban 19 529
41. Szathmáry Eörs Evolúciós dinamika 35 000
42. Szovák Kornél Ókortudomány és medievisztika 23 458
43. Tamás Gábor Azonosított idegsejtek szerepe az ember és a patkány agykérgi neuronhálózataiban  39 052
44. Tél Tamás Kvantumtérelmélet és statisztikus fizika 45 000
45. Tóth Bálint Sztochasztika 24 619
46. Totik Vilmos Matematikai analízis, differenciálegyenletek és biológiai modellezés, valószínűségszámítás 21 725
47. Török Ádám Regionális innovációs és fejlődéstani kutatások  21 325
48. Trócsányi Zoltán Részecskefizika és kvantumtérelmélet 25 000
49. Tulassay Tivadar Molekuláris hatásmechanizmusok krónikus fibrózis és gyulladásos modellekben  28 000
50. Vajk István Dinamikus rendszerek optimális modellezése és irányítása 19 139
51. Varró András A hirtelen szívhalál létrejöttében és megelőzésében szereplő lehetséges mechanizmusok és gyógyszerhatások elektrofiziológiai és molekuláris biológiai elemzése 34 343
52. Vécsei László Neuroprotekció: kísérletes és klinikai adatok 27 713
53. Veszprémy László Középkori magyar történelem 31 595
54. Vicsek Tamás Kollektív jelenségek és hierarchikus struktúrák komplex rendszerekben 40 000
 1 458 136