Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT)

Az akadémiai kutatóhálózat felügyeletét ellátó testület.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül.

A jelölteket az Akadémia Közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál – tanácskozási joggal – az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.


Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsáról az MTAtv 17. § rendelkezik


(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az AKT látja el.

(5) Az AKT 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül. A jelölteket az Akadémia közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál - tanácskozási joggal - az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási,vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.

(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és működési szabályait az Alapszabály határozza meg.

(7) Az AKT feladatai:
a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységeinek céljait, feladatait;

b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési szempontjait, mutatóit;

c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési támogatására;

d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a kutatási beruházásokra elkülönített források rendeltetésének és kedvezményezettjeinek meghatározására;

e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fiatal kutatói állások
szakterületenkénti és kutatóhelyenkénti meghatározására;

f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;

g) a Közgyűlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékenységéről szóló beszámolót;

h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesítéséről a Kormány számára készített tájékoztatót;

i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI szervezeti és működési szabályzatát;

j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerinti külső tanácsadó testületeibe;

k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-, az élet- és a társadalomtudományi intézetcsoportokhoz a döntések szakmai előkészítésére.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa testülete

Elnök:
Török Ádám, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, főosztályvezető (MTA Titkárság)

Tagok:
Bognár Szabina, PhD
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Deli Mária, az MTA doktora
Dóczi Tamás, az MTA rendes tagja
Iván Béla, az MTA levelező tagja;
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Körösényi András, az MTA doktora
Rajkai Kálmán László, az MTA levelező taga
Stipsicz András, az MTA levelező tagja
Váncza József, a műszaki tudomány kandidátusa

Meghívottak:
Lovász László, az MTA elnöke
Barnabás Beáta Mária, az MTA főtitkárhelyettese
- az AKT tudományterületi szakbizottságainak elnökei
Török Szabina, az MTA doktora
Kovács Melinda, az MTA levelező tagja
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
- az AKVT soros elnöke
Báldi András, az MTA doktora
- az MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság vezetője
Szabó Annamária, PhD
- az MTA Elnöki Titkárság vezetője
Balla Andrea, PhD

A Kormány által delegált, tanácskozási jogú tagok:
Köteles Rita, EMMI, Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály, közigazgatási tanácsadó
Szalai Péter Pál, NKFIH, Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, főosztályvezető
Nikodémus Antal, NGM, Kiemelt Vállalalti és Tudásgazdasági Főosztály, főosztályvezető

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ügyrendje

Az ügyrend itt olvasható.

Matematikai és Természettudományi Szakbizottság (2015-2018)

Elnök

Török Szabina, az MTA doktora
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
E-mail: torok [dot] szabina [at] energia [dot] mta [dot] hu

Tagok

Benczúr András, PhD
Bíró Tamás, fizikai tud. doktora
Domokos Mátyás, az MTA doktora
Faragó István, az MTA doktora
Gránásy László, az MTA doktora
Józsa János, az MTA levelező tagja
Kocsis Károly, az MTA levelező tagja
Kovács Tamás György, az MTA doktora
Lábár János, az MTA doktora
Oláh Katalin Ilona, az MTA doktora
Soós Tibor, PhD
Tompos András, PhD
Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa

Titkár

Imrik Krisztina, PhD
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411-6354
E-mail: imrik [dot] krisztina [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Élettudományi Szakbizottság (2015-2018)

Elnök

Kovács Melinda, az MTA levelező tagja
Kaposvári Egyetem
E-mail: kovacs [dot] melinda [at] ke [dot] hu

Tagok

Buday László, az MTA levelező tagja
Katona István, az MTA doktora
Kiss Levente, az MTA doktora
Magyar Zoltán, PhD
Marton L. Csaba, az MTA doktora
Siklós László, az MTA doktora
Varró András, az MTA doktora
Vörös Lajos, az MTA doktora

Titkár

M. Nagy Domonkos
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 411-6260
E-mail: mnagy [dot] domonkos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság (2015-2018)

Elnök

Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
E-mail: palne [at] rkk [dot] hu

Tagok

Bárdi Nándor, PhD
Dalos Anna, PhD
Fleischer Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Gósy Mária, az MTA doktora
Kovách Imre, az MTA doktora
Mende Balázs Gusztáv, PhD
Mikó Árpád, az MTA doktora
Pótó János, PhD
Schweitzer Gábor, PhD
Szörényi László, az MTA doktora
Vargyas Gábor, az MTA doktora
Winkler István, az MTA doktora

Titkár

Véber János Balázs, PhD
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 411-6257
E-mail: veber [dot] janos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu