Eseménynaptár

Az értelmezés hatalma III. A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai

Időpont

2017. március 29. 09.00-18.00 óra között

Helyszín

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet - Eötvös Könyvtár nagyterme
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

Részletek

Program:

9:00–9:10 A tanácskozás megnyitása (Kecskeméti Gábor) (BTK Irodalomtudományi Intézet)

I. szekció

9:10-9:30 Tóth Zsombor (BTK Irodalomtudományi Intéze4): Régi magyar nyomtatott irodalom?! Egy paradoxonról két tételben

9:30‒9:50 Orlovszky Géza: Másodlagos írásbeliség a 17. században

9:50‒10:10 Hargittay Emil: Pázmány könyvei nyomában 10:10‒10:45

Vita 10:45‒11:00

Szünet

II. szekció

11:00‒11:20 Vízkelety András: Mi az, ami elvész a nyomtatás korában? (A kéziratosság „másodlagos” közlései)

11:20‒11:40 Madas Edit: Magyar nyelvemlék-kódexek és a könyvnyomtatás

11:40‒12:00 Zsupán Edina: Alexander Cortesius, De Matthiae Corvini Hungariae regis laudibus bellicis carmen – kéziratos és nyomtatott kiadásban 

12:00‒12:40 Vita

12:40‒14:00 Ebédszünet 

III. szekció

14:00‒14:20 Bíró Csilla: Andreas Pannonius Expositio super Cantica canticorum című művének készülő kritikai kiadásához

14:20‒14:40 Szilágyi Emőke Rita (BTK Irodalomtudományi Intézet): Egy dialógus, két változat, kilenc kézirat. Johannes Tröster dialógusának szöveghagyományozódásáról

14:40‒15:00 Vadai István: Balassi Bálint istenes énekeinek kéziratos szöveghagyományáról

15:00‒15:20 Bene Sándor (BTK Irodalomtudományi Intézet): A Syrena-kötet korai kéziratos másolatai – az értelmezéstörténet első fázisa

15:20‒16:00 Vita

16:00‒16:10 Szünet

IV. szekció

16:10‒16:30 Lovas Borbála: Számvetés az élőhalottakkal. Kéziratos prédikáció-irodalom mint az irodalomtörténeti kutatások szürke zónája 16:30‒16:50

Nagy László: A 17. századi prédikálás gyakorlatáról 16:50‒17:10

Szabó András Péter: Nyomtatványok és kéziratok utóélete a Szepesség 16‒17. századi történeti irodalmában

 

17:10‒17:50 Vita

17:50‒18:00 Kecskeméti Gábor (BTK Irodalomtudományi Intézet): Zárszó, a tanácskozás összegzése

Kapcsolattartó

Stauder Mária