Az MTA közleménye az Akadémia Művészeti Gyűjteményéről

A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye az MTA vezetésének határozott támogatását élvezi. Ezt egyebek mellett az is bizonyítja, hogy éppen a közelmúltban kapott kiegészítő forrásokat szakmai feladatai ellátására.

2017. július 3.

A Művészeti Gyűjtemény kiállítótermeinek esetében a beázások immár állandó problémát okoznak. Az értékes műkincseknek helyet adó termek felújítása ezért az eddigi építészeti szakvélemények alapján elodázhatatlan feladat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Művészeti Gyűjteményt bárki is véglegesen be akarná záratni.

A Művészeti Gyűjtemény állapota ráirányítja a figyelmet arra, hogy szükségessé vált az MTA Székházának teljes felújítása is. Ennek előkészítése érdekében már 2014-ben megkezdte működését az MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság, amelynek ez év áprilisi ülésén elhangzott, hogy a Művészeti Gyűjtemény vezetőjének együttműködésével intézkedési terv készült a terek kiürítéséről és a képek ideiglenes elhelyezéséről is. A képek egy részét az Elnöki tanácsteremben és a Képes teremben helyezik majd el, s a nagyközönség számára havonta egy alkalommal továbbra is láthatóak lesznek.