IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A szegénység haszna. Legitimáció, hatalom, elosztási rendszerek

Magyarország lakosságának mintegy egynegyede ki van téve az elszegényedés és az ezzel járó társadalmi deklasszálódás veszélyének. A szegénység, mely jelen állapotában hosszú távú strukturális képződménynek látszik a társadalom sok szereplője világának nem kiküszöbölendő eleme, hanem szerves része. Hogyan és miért válik a társadalomban működő rendszerek szerves részévé a szegénység? Ki sajátíthatja ki a szegénységet? Ki húz hasznot belőle? Hogyan lehet ennek a jelenségnek a felismerése egy konzervatív társadalompolitika része?

Osztályülés

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2017. május 17-én tartja következő ülését

  • 99 találat
  • További