Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT)

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának konzultatív testülete.

Tagjai a kutatóközpontok főigazgatói és a kutatóintézetek igazgatói, valamint a támogatott kutatócsoportok öt képviselője.

Társelnökök:

Fazekas Károly
a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Lévai Péter
az MTA levelező tagja

Ormos Pál
az MTA rendes tagja

Titkár:

Redler László
vezető főtanácsos
MTA Titkárság
Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 63 62
Fax: 411 62 11
E-mail: redler.laszlo@titkarsag.mta.hu

Tagok:

I. Matematika és természettudományok:

Dombrádi Zsolt
az MTA doktora

Horváth Ákos
PhD

Monostori László
az MTA levelező tagja

Pálfy Péter Pál
az MTA rendes tagja

Pokol György
a kémiai tudomány doktora

Szarka László
az MTA levelező tagja

II. Élettudományok:

Balázs Ervin
az MTA rendes tagja

Báldi András
az MTA doktora

Freund Tamás
az MTA alelnöke (élő természettudományok)

III. Társadalomtudományok:

Fodor Pál
az MTA doktora

Prószéky Gábor
az MTA doktora

Rudas Tamás
az MTA doktora

Támogatott kutatócsoportok képviselői

Matematika- és természettudomány
Dosztányi Zsuzsa
Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Faigl Ferenc
Szerveskémiai Technológiai Kutatócsoport

Élettudomány
Patócs Attila
Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport

Málnási-Csizmadia András
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Humán- és társadalomtudományok
Borhy László
Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

Állandó meghívottak:

Lovász László
az MTA elnöke

Szász Domokos
az MTA alelnöke

Vékás Lajos
az MTA alelnöke

Török Ádám
az MTA főtitkára

Barnabás Beáta Mária
az MTA főtitkárhelyettese

Jenes Barnabás
főosztályvezető
Kutatóintézeti Főosztály

Kerekes Etelka
főosztályvezető
Ellenőrzési Főosztály

Bőhm Gergely
főosztályvezető
Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága

Csuka Gyöngyi
PhD

Idei Miklós
az MTA doktora, igazgató
Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Koreczné Kazinczi Ilona
TUDOSZ elnök
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kurtán Krisztina
főosztályvezető-helyettes
MTA Főtitkári Titkárság

Medve Zsuzsa
főosztályvezető
Jogi és Igazgatási Főosztály

Simon Tamás
főosztályvezető
Kommunikációs Főosztály

Szabó Annamária
főosztályvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Tóth Ágnes
főosztályvezető-helyettes
Kutatóintézeti Főosztály

Winkler Tamás
főosztályvezető
Informatikai Főosztály

Balla Andrea
titkárságvezető
Elnöki Titkárság

Az AKVT ülésein meghívottként tanácskozási joggal részt vesznek a kutatóközpontok intézeteinek az igazgatói is.