A Bognár József Közgazdaság-kutató alapítvány 2017. évi pályázati felhívása

2017. augusztus 11.

A pályázat témaköre:

Az öntözéses gazdálkodás lehetőségei és korlátai Magyarországon

A hazai öntözéses gazdálkodás helyzete. Éghajlatváltozás, szárazodás, belvízi kockázatok, környezet, az öntözés makro- és üzemgazdasági feltételei, a vízszolgáltatás/használat szabályozási, közgazdasági és támogatási háttere, vízvisszatartás és -tározás, az egyén, a helyi közösség és az állam feladatai/ lehetőségei. A termelés stabilitása, a versenyképesség fokozása az öntözés növelésével, a jó termőhelyi adottságú, aszályoknak gyakran kitett területeken, az öntözött területek racionális bővítésével. Gyenge termőhelyek: öntözésen kívüli üzemi vízgazdálkodási lehetőségek kihasználása, alkalmazkodás az időjárási viszonyokhoz, extenzív gazdálkodás. A vízgazdálkodási infrastruktúra rekonstrukciója, fenntarthatósága. Öntözési célú víztározás fenntartása jó termőhelyen, gyenge termőhelyi adottságok mellett a belvíz területen hagyása, a víz visszatartása, tározása és vizes élőhelyek kialakítása. Gazdaságossági és környezeti vizsgálatok: a rendszeresen vízjárta mezőgazdasági területek közül melyeket érdemes öntözésre alkalmassá tenni. Szélsőséges és racionális földhasználat: belvíztűrés és a keletkezett károk megelőzése. Konfliktusok és kezelésük. Az integrált vízgazdálkodás egységes kerete. A vízgazdálkodási infrastruktúra rendbetétele, fenntarthatósága. Az öntözés közgazdasági megalapozása, finanszírozása és támogatási rendszere: ésszerű üzemeltetés, fenntarthatóság, fogadókészség.


A pályázat feltételei:

  1. A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar vagy külföldi személy.
  2. A pályázat kb. 9000 szó, 30 oldal terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmány.
  3. A pályázatot magyar vagy angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány levelezési címére: Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja (1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1.) A pályázatot e-mailen is kérjük továbbítani Inotai Andrásnak, a Kuratórium elnökének: andrasinotai [at] yahoo [dot] com, továbbá dr [dot] roder [dot] edit [at] ugyved1 [dot] hu e-mail címre.


A pályázat díja:

A pályázat fődíja 300.000 forint pénzjutalom. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 200.000–250.000 forint összegben. Valamennyi nyertes pályázó oklevélben is részesül.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a tanulmányban hivatkozott források megjelölése,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány honlapján megjelenjen.

A pályázat beadási határideje:

2017. november 30.

Eredményhirdetés és díjkiosztás:

Ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2018. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor. A megküldendő Meghívóban megjelöljük az ünnepélyes eredményhirdetés pontos időpontját és helyét.

Jogorvoslat kizárása:

A pályázatot elbíráló Kuratórium döntése ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.


Kelt Budapesten, 2017. augusztus 10. napján


A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány Kuratóriuma