RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

A lekérdezés folyamatban...
loading...
Az MTA kutatóintézet-hálózata

MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet
Mezőgazdasági Intézet
Növényvédelmi Intézet
Talajtani és Agrokémiai Intézet

MTA Atommagkutató Intézet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Filozófiai Intézet
Irodalomtudományi Intézet
Művészettörténeti Intézet
Néprajztudományi Intézet
Régészeti Intézet
Történettudományi Intézet
Zenetudományi Intézet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
Földtani és Geokémiai Intézet
Geodéziai és Geofizikai Intézet
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Atomenergia-kutató Intézet
Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
Regionális Kutatások Intézete
Világgazdasági Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Ökológiai Kutatóközpont
Balatoni Limnológiai Intézet
Duna-kutató Intézet
Ökológiai és Botanikai Intézet

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Biofizikai Intézet
Biokémiai Intézet
Genetikai Intézet
Központi Laboratóriumok
Növénybiológiai Intézet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet
Kisebbségkutató Intézet
Politikatudományi Intézet
Szociológiai Intézet

MTA Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Enzimológiai Intézet
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Szerves Kémiai Intézet

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet