Közérdekű adatok

Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata

MTA-BME MTA-DE MTA-ELTE MTA-ELTE-DE MTA-MTM-ELTE MTA–ELTE-PPKE MTA–HIM-SZTE-MOL MTA-KE MTA-ME MTA–OSzK MTA-PE MTA–PPKE MTA–PTE MTA-SE MTA-SZIEMTA-SZTE

MTA-BME

Kutatócsoport neve
Kompozittechnológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Czigány Tibor, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Faigl Ferenc, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Horvai György, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Vízgazdálkodási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe

Józsa János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Mihály György, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Stépán Gábor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Telek Miklós, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Sztochasztika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tóth Bálint, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Irányítástechnikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vajk István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA-DE

Kutatócsoport neve
Népegészségügyi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Ádány Róza, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Vascularis Biológia, Thrombosis-Haemostasis Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Balla György, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Néprajzi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bartha Elek, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Debreczeni Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hoffmann István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Közszolgáltatási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Horváth M. Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Joó Ferenc, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kertész András, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Idegtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kisvárday Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Őssejt, Apoptózis és Genomika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fésűs László, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Egyenletek, Függvények és Görbék Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Pintér Ákos, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Sejtbiológiai és Jelátvitel Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe

Szöllősi János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Biodiverzitás Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tóthmérész Béla, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Részecskefizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Trócsányi Zoltán, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA-ELTE

Kutatócsoport neve
Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Borhy László, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Császár Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Egyetemtörténeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Draskóczy István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Immunológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Erdei Anna, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Faragó István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Hermeneutika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fehér M. István, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fokasz Nikosz, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Frank András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Haas János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Vulkanológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Harangi Szabolcs, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Peptidkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hudecz Ferenc, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Válságtörténeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kövér György, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kulcsár-Szabó Ernő, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Miklósi Ádám, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Fehérjemodellező Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Perczel András, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szathmáry Eörs, az MTA levelező tajga

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szőnyi Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Elméleti Fizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tél Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vicsek Tamás, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Málnási Csizmadia András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–ELTE-DE

Kutatócsoport neve
Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Dobos István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA-MTM-ELTE

Kutatócsoport neve
Ökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Podani János, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Paleontológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Pálfy József, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–ELTE-PPKE

Kutatócsoport neve
Ókortudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szovák Kornél, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–HIM-SZTE-MOL

Kutatócsoport neve
Magyar Medievisztikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Veszprémy László, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA-KE

Kutatócsoport neve
Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kovács Melinda, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

MTA–ME

Kutatócsoport neve
Anyagtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Roósz András, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Műszaki Földtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szűcs Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

MTA–OSzK

Kutatócsoport neve
Res Libraria Hungariae Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Madas Edit, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA-PE

Kutatócsoport neve
Levegőkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Gelencsér András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Limnoökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Padisák Judit, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kovács Zoltán, CSc

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–PPKE

Kutatócsoport neve
Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szelestei Nagy László, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–PTE

Kutatócsoport neve
Humán Reprodukciós Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bódis József, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Dóczi Tamás, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Felinger Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hebling János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kiss György, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kollár László, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Sümegi Balázs, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Varga Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

MTA–SE

Kutatócsoport neve
Neurobiokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bagdy György, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Élettani Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hunyady László, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kellermayer Miklós, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Pathobiokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kéri György, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Medicina Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Rácz Károly, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Onkológia Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tímár József, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

MTA–SZIE

Kutatócsoport neve
Növényökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Nagy Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Nagyállat-klinikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szenci Ottó, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

MTA–SZTE

Kutatócsoport neve
Vallási Kultúrakutató Csoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Barna Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Képességfejlődés Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Csapó Benő, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Csirik János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Dékány Imre, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Sztereokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fülöp Ferenc, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Turkológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Ivanics Mária, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Dermatológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kemény Lajos, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kiss Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kónya Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.07.01

Kutatócsoport neve
Fotoakusztikus Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szabó Gábor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2013.07.01

Kutatócsoport neve
Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tamás Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Totik Vilmos, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Varró András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2012.01.01

Kutatócsoport neve
Idegtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vécsei László, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2012.01.01