// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

A pályázás folyamata

Az ERC pályázatok benyújtása

2017. szeptember 18.

A pályázás folyamata

Az ERC pályázatok benyújtása az alábbiak szerint történik.

Tervezés, előkészítés a kiírást megelőzően

Tájékozódjunk, hogy melyik ERC támogatás (grant) lehet számunkra a megfelelő. Ebben segítséget nyújt az European Research Council weboldala és a Participant Portal is. Gondoljuk át, hogy melyik befogadó intézmény (host institution) az, ahol a kutatási projektet megvalósítanánk. Lépjünk kapcsolatba a Nemzeti Kapcsolattartó Ponttal (National Contact Point – NCP)!

Pályázati felhívások (Call for Proposals)

A pályázati felhívások várható időpontja

Felhívások/CallsFelhívás közzététele/Call OpensPályázati határidő/Deadline(s)
Advanced Grant
ERC-2018-AdG
2018. május 17. 2018. augusztus 30.
Proof of Concept Grant
ERC-2018-PoC
2017. augusztus 6.

2018. január 16.

2018. április 18.

2018. szeptember 11.

Starting Grant

ERC-2018-StG

2017. július 3.

2017. október 17.

Consolidator Grant

ERC-2018-ConsG

2017. október 24.

2018. február 15.

ERC támogatási pályázatot csak a Pályázati felhívások (Call for Proposals) megjelenését követően lehet benyújtani. Az aktuális felhívások megtalálhatóak az ERC weboldalán, a Participant Portalon, és közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A felhívás megjelenését követően minden vonatkozó információ (határidők, költségvetés stb.) is hozzáférhetővé válik a Participant Portalon. A pályázással kapcsolatos határidőket pontosan be kell tartani! A pályázat befogadásáról e-mailben küldenek tájékoztatást (acknowledgement of receipt).

Bírálati folyamat (következmények, tanulságok levonása)

Az ERC először ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a felhívásban (call) meghatározottaknak (a pályázókra vonatkozó jogosultsági feltételek - eligibility criteria - alapján). Az ERC által felkért szakértők értékelik a pályázatot. A benyújtási határidőt követően 4-5 hónappal várható tájékoztatás a szakértői értékelés eredményéről. Az értékelési folyamatról további információk itt találhatóak: timeframe of the ongoing calls.

A teljes pályázat benyújtását egy kétlépéses értékelési eljárás követi. Az értékelést magas szintű szakmai értékelő bizottság bevonásával végzik. Az értékelőket külső szakértők segíthetik.

A pályázó kutatásvezetők kérhetik a pályázat elektronikus benyújtása során, hogy három meghatározott személynél több ne járhasson el szakmai értékelőként a pályázatuk értékelésekor.

Az első lépésben a rövid áttekintést, a kutatásvezető eddigi eredményeit (track record) és szakmai önéletrajzát értékelik (és nem a teljes tudományos javaslatot). A második lépésben a pályázat teljes egészét értékelik (beleértve a teljes tudományos javaslatot).

A pályázatot a jelentkező kutatásvezető kifejezett preferenciája alapján osztják fel a különböző értékelő bizottságok. A pályázatokat át lehet helyezni egy másik bizottsághoz az érintett bizottságok elnökeinek beleegyezésével. Az olyan esetekben, amikor a bizottság megállapítja, hogy a pályázat a bizottság vagy a tudományterületek határain átnyúló természetű, a bizottság kérhet további értékelést más bizottság(ok) megfelelő tagjaitól vagy egyéb külső szakértőktől.

A Starting és a Consolidator Grant esetében azok a kutatásvezetők, akiknek a pályázata továbbjut a második fordulóba, meghívást kaphatnak egy brüsszeli interjúra, amelynek célja, hogy az értékelő bizottság előtt is bemutassák a pályázatukat.

Szerződések előkészítése és megkötése

A pályázat sikeressége esetén kerül sor a támogatási szerződés előkészítésére és megkötésére, valamint a projekt résztvevői közötti szerződések megkötésére (team members és alvállalkozók).

A H2020 egységes hozzáférési portál (Participant Portal) használata miatt az ERC-s pályázatokat is csak elektronikusan lehet feltölteni a regisztrációt követően. A Portál automatikusan ad hozzá adatokat és információkat a pályázatokhoz és a szerződésekhez is, a ki nem töltött részek pedig kikerülnek a pályázatokból és nem képezik a beadott pályázatok részét. A Portálon keresztül kerülnek kitöltésre és beadásra az egyéni szerződések is az Európai Bizottság és a pályázó között. A szerződések szövegét a rendszer automatikusan generálja, a támogatási formánként eltérő rendelkezéseket, illetve a felesleges részeket a rendszer beilleszti, illetve automatikusan kiveszi a szövegből. A pályázókra vonatkozó részeket és adatokat szövegdobozok segítségével lehet felvinni. Választási lehetőségek esetén lenyíló menü könnyíti a pályázók munkáját.

A General Model Grant Agreement az ERC vonatkozásában is specifikusan került meghatározásra. Ezen általános támogatási szerződést egésztik ki a H2020-ban a tématerület specifikus rendelkezései (így az ERC vonatkozásában is), ezáltal épül fel a Támogatási Szerződés a pályázókkal. A magyarázatokkal és példákkal ellátott Annotated Model Grant Agreement nyújt bővebb eligazítást.