// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Az ERC pályázatok értékelése

A pályázatok és a pályázók értékelése

2016. április 4.

Az European Research Council pályázatainak értékelése

A teljes pályázat benyújtását egy kétlépéses értékelési eljárás követi. Az értékelést magas szintű szakmai értékelő bizottság bevonásával végzik. Az értékelőket külső szakértők segíthetik.

A pályázó kutatásvezetők kérhetik a pályázat elektronikus benyújtása során, hogy három meghatározott személynél több ne járhasson el szakmai értékelőként a pályázatuk értékelésekor.

Az első lépésben a rövid áttekintést, a kutatásvezető eddigi eredményeit (track record) és szakmai önéletrajzát értékelik (és nem a teljes tudományos javaslatot). A második lépésben a pályázat teljes egészét értékelik (beleértve a teljes tudományos javaslatot).

A pályázatot a jelentkező kutatásvezető kifejezett preferenciája alapján osztják fel a különböző értékelő bizottságok. A pályázatokat át lehet helyezni egy másik bizottsághoz az érintett bizottságok elnökeinek beleegyezésével. Az olyan esetekben, amikor a bizottság megállapítja, hogy a pályázat a bizottság vagy a tudományterületek határain átnyúló természetű, a bizottság kérhet további értékelést más bizottság(ok) megfelelő tagjaitól vagy egyéb külső szakértőktől.

A Starting és a Consolidator Grant esetében azok a kutatásvezetők, akiknek a pályázata továbbjut a második fordulóba, meghívást kaphatnak egy brüsszeli interjúra, amelynek célja, hogy az értékelő bizottság előtt is bemutassák a pályázatukat.

Értékelési szempontok

Valamennyi ERC felfedező kutatási támogatás esetében a kiválóság az egyetlen értékelési szempont. Ezt alkalmazzák mind a kutatási projekt úttörő jellegével, kitűzött céljaival és megvalósíthatóságával, mind a kutatásvezető szellemi képességeivel, kreativitásával és elkötelezettségével összefüggésben. Az értékelés során a kutatásvezető függetlenné válásának szakaszát, a lehetséges töréseket a jelentkező kutató karrierjében és/vagy a szokatlan kutatói pályákat is figyelembe kell venni.

A fenti viszonyítási szempontokat is mérlegelni kell, beleértve az elvárt minimum munkaidőt, amelyet az ERC projektre kell fordítani, valamint azt a munkaidőt, amelyet az EU-ban vagy a társult országokban kell eltölteni.

Általában az olyan projektek, amelyek teljes egészében vagy nagyrészt abból állnak, hogy a meglévő anyagokat összevetik vagy új adatbázisokba, kiadásokba és gyűjteményekbe rendezik, nem valószínű, hogy önmagukban úttörő jellegűnek vagy „felfedező” kutatásnak minősülnek, azonban az ilyen források hasznosak lehetnek a későbbi eredeti kutatáshoz. Az ilyen projekteket ezért nem valószínű, hogy az ERC értékelő bizottságok támogatásra fogják javasolni.

Plágium felismerő szoftverek alkalmazására is sor kerülhet az ERC-hoz benyújtott pályázatok elemzése során.

A kutatási projekt értékelése

A kutatási projekt értékelése során az értékelők arra keresik a választ, hogy miért a konkrét pályázat legyen sikeres (mi jelenti benne az újdonságot, mi a kutatásra gyakorolt hatása, miért releváns), miért éppen most és miért az adott pályázó nyerje el a pályázatot. Fontos, hogy jól megírt, érdekes és lelkes pályázatot értékelnek sikeresnek. Minden értékelési lépésben a pályázat két fő eleme alapján értékelnek és minősítenek minden pályázatot: a kutatási projekt és a kutatásvezető.

Valamennyi ERC felfedező kutatási támogatás esetében a kiválóság az egyetlen értékelési szempont. Ezt alkalmazzák mind a kutatási projekttel, mind a kutatásvezetővel összefüggésben.

Az ERC Starting Grant és a Consolidator Grant esetében is értékelési szempont, hogy a pályázó milyen mértékben tudja bemutatni, hogy az áttörést jelentő kutatási javaslatát meg is tudja valósítani. Fontos továbbá, hogy a kutató hogyan mutatja meg a kreatív, önálló gondolkodását. Az értékelők azt is vizsgálják, hogy a kutató célkitűzései milyen mértékben haladják meg a legújabb ismereteket, továbbá milyen mértékben tudja bemutatni a projekthez való elköteleződését, amely szükséges annak végrehajtásához, és mennyire hajlandó erre jelentős időt és energiát áldozni. A Starting Grant esetében ez legalább 50 %-a, a Consolidator Grant esetében 40%-a a teljes munkaidőnek.

Research Project ERC Work Programme 2016

A kutatási projekt úttörő jellegét és várható hatását az alábbi kritériumoknak megfelelően lehet vizsgálni:

  • A javasolt kutatás hogyan kezeli a kutatási területek határterületein meglévő fontos változásokat.
  • A megfogalmazott célok mennyire nagyszabásúak és jelentősek, miért azok a célok és hogyan tudja a pályázat ezeket megvalósítani.
  • A kutatás milyen mértékben jár magas kockázattal és nagy nyereséggel, kellően célorientált-e és a megvalósíthatóság érvényesül-e benne.
  • A tudományos megközelítés mennyire megvalósítható arra tekintettel, hogy a javasolt kutatás magas kockázattal és nagy nyereséggel jár.
  • A javasolt módszertan megfelelő-e a pályázatban megfogalmazott célok eléréséhez.
  • Megfelelően és részletesen igazolta-e a pályázó a határidőket és az erőforrásokat.

Az értékelők megvizsgálják, hogy a pályázat megfelel-e az előírt formai követelményeknek, és megfelelően csatolta-e a pályázó a szükséges mellékleteket.

A kutatásvezető értékelése

A kutatásvezető szellemi képességeit, kreativitását és elkötelezettségét is vizsgálják.

Principal Investigator ERC Work Programme 2016

A Starting és Consolidator Grant esetében értékelési szempontok:

A kutatásvezető mennyire tudta bizonyítani, hogy képes úttörő jellegű kutatásokat javasolni és lefolytatni, továbbá a kreatív, önálló gondolkodását be tudta-e kellően mutatni. A kutatásvezető teljesítményével mennyiben képes meghaladni a legújabb ismereteket.

Fontos értékelési szempont, hogy a kutatásvezető mennyire elkötelezett a projektjéhez, és hajlandóságot mutat-e arra, hogy az ideje jelentős részét a projekt végrehajtására fordítsa (a Starting Grant esetében a teljes munkaidő min. 50%-át, a Consolidator Grant esetében minimum 40%-át).

Az Advanced Grant estében a fenti értékelési szempontok kiegészülnek a következővel:

A kutatásvezető mennyire sikeresen bizonyította meghatározó vezető szerepét fiatal tudósok képzésében és előrehaladásában. Fontos értékelési szempont, hogy a kutatásvezető mennyire elkötelezett a projektjéhez, és hajlandóságot mutat-e arra, hogy az ideje jelentős részét a projekt végrehajtására fordítsa (a teljes munkaidő min. 30%-át).