// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Az új ERC pályázatok dátuma és a pályázás feltételei

ERC grantek pályázati dátuma és a pályázati feltételek

2017. szeptember 21.

Mi szükséges az ERC pályázatok benyújtásához?

Bármely ERC támogatási pályázatot csak a Pályázati felhívások (Call for Proposals) megjelenését követően lehet benyújtani. Az aktuális felhívások megtalálhatóak az ERC weboldalán, a Participant Portalon, és közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A felhívás megjelenését követően minden vonatkozó információ (határidők, költségvetés stb.) is hozzáférhetővé válik a Participant Portalon. A pályázással kapcsolatos határidőket pontosan be kell tartani! A pályázat befogadásáról e-mailben küldenek tájékoztatást (acknowledgement of receipt).

A Starting Grant esetében feltétel

A kutatásvezetőnek az első PhD fokozatát legkevesebb két és legfeljebb hét évvel 2018. január 1-jét megelőzően kell megszereznie. Az első PhD megszerzése óta ténylegesen eltelt idő bizonyos estekben lerövidíthető. A pályázat benyújtásakor a pályázónak rendelkeznie kell legalább egy fontos publikációval, amelyet a PhD témavezetője részvétele nélkül készített. A jelentkező kutatásvezetőnek be kell mutatnia a kutatási területének és karrierszakaszának megfelelő, korábbi eredményeit felsoroló, ígéretes eredményeit (track record), beleértve a jelentős publikációkat (mint fő szerző) nagy, nemzetközi és szakmailag lektorált multidiszciplináris tudományos folyóiratokban, vagy az adott terület vezető, nemzetközi és szakmailag lektorált folyóirataiban. Szintén igazolni kell a szakmailag jelentős, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat, elnyert szabadalmakat és díjakat.

Az értékelésnél kulcsfontosságú a PI elkötelezettsége és a kutatási projektre szánt idő mértéke. A teljes munkaidejének legalább 50%-át a projektre kell fordítania, illetve egy EU tagországban vagy társult országban kell töltenie.

2017-ben a beadási határidő: várhatóan 2017. október 17.

A Consolidator Grant esetében feltétel

A kutatásvezetőnek az első PhD fokozatát legkevesebb hét és legfeljebb tizenkét évvel 2018. január 1-jét megelőzően kell megszereznie. Az első PhD megszerzése óta ténylegesen eltelt idő bizonyos estekben lerövidíthető.

Egy Consolidator Grant kutatásvezető esetében már kiemelkedő szempont a kutatási függetlenség és érettség. Elvárás, hogy a jelentkezőnek legyen számos fontos publikációja, amelyet a PhD témavezetője részvétele nélkül készített. A jelentkező kutatásvezetőnek be kell mutatnia a kutatási területének és karrierszakaszának megfelelő, korábbi eredményeit felsoroló, ígéretes eredményeit (track record), beleértve a jelentős publikációkat (mint fő szerző) nagy, nemzetközi és szakmailag lektorált multidiszciplináris tudományos folyóiratokban, vagy az adott terület vezető, nemzetközi és szakmailag lektorált folyóirataiban. Szintén igazolni kell a szakmailag jelentős, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat, elnyert szabadalmakat és díjakat.

2018-ban a beadási határidő: 2018. február 15.

Az Advanced Grant esetében feltétel

A rangos ERC Advanced Grant esetében elvárás, hogy a vezető kutató aktív kutató legyen, aki az elmúlt tíz évben jelentős kutatási eredményekkel rendelkezik, amelyeket a jelentkezésben be kell mutatnia. Ezért az Advanced Grant pályázat kutatásvezetőivel szemben elvárás, hogy a megfelelő területeken bizonyítsák eredményeiket, és a következő feltételek közül egy vagy több teljesüljön: tíz publikáció jelentős nemzetközi, szakmailag jelentős szakfolyóiratokban vagy konferencia-kiadványban első szerzőként; három jelentős kutatási monográfia, amelyből legalább egy idegen nyelvű fordítás. Ezen kívül a további feltételek vehetők figyelembe: öt bejegyzett szabadalom; tíz előadás elismert nemzetközi szakmai konferencián vagy felsőoktatási intézményben; három kutatóexpedíció vezetése; vezető szerep három elismert nemzetközi konferencia szervezésében; nemzetközi elismertség tudományos és művészeti díjak vagy akadémiai tagság formájában, vagy nemzetközi használatban lévő műalkotás, módszertan vagy eszköz formájában; kiemelkedő kutatók mentorálása; ipari újításban vezető szerep. A pályázat benyújtásakor a pályázónak a megelőző tíz évre vonatkozóan kell demonstrálnia a fent említett feltételek meglétét.

2018-ban a beadási határidő: 2018. augusztus 30.

A Proof of Concept Grant esetében feltétel

A pályázat az eredeti ERC grantek kutatási eredményeinek innovációs továbbfejlesztése (pl. olyan tevékenységek esetében, amelyek az eredeti ERC kutatásban nem szerepeltek). Olyan kutatásvezetők pályázhatnak, akiknek az ERC kutatásuk kevesebb, mint 12 hónappal a Proof of Concept Grant kiírását megelőzően fejeződött be vagy fog befejeződni.

2018-ben a beadási határidő: 2018. január 16., 2018. április 18., 2018. szeptember 11.

Nyilvános ERC információ: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants

https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

https://erc.europa.eu/funding/proof-concept