// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Lovász Lászlót beválasztották az ERC Tudományos Tanácsába

Az új tagok egyike Lovász László matematikaprofesszor, volt MTA-elnök

2022. március 2.

2022. március 1-jén hozta nyilvánosságra az ERC, hogy irányító testületéhez, azaz a Tudományos Tanácshoz három az Európai Bizottság által kinevezett kiváló tudós csatlakozott új tagként. E tudósok egyike Lovász László, az MTA volt elnöke, az ELTE matematikaprofesszora.

Az MTA vezetése örömmel fogadta a hírt, és gratulál Lovász László professzor úrnak a rendkívüli tudományos elismerést is jelentő kinevezéshez. Lovász László azon kevés magyar kutató közé tartozik, aki két alkalommal is nyert az ERC kiválósági pályázatain, legutóbb 2019-ben két kutatótársával Barabási Albert-Lászlóval és Jaroslav Nešetřillel indítottak el egy közel 10 millió eurós Synergy Grant kutatási projektet, amelyet a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetből vezet.
Mostantól a Tudományos Tanácsnak tehát ismét lesz magyar tagja: korábban Kroó Norbert akadémikus, valamint Kondorosi Éva professzor asszony, akadémikus, az ERC élettudományi alelnökeként vett részt a Tudományos Tanács munkájában.

Lovász László mellett Chryssa Kouveliotou asztrofizikus, a George Washington Egyetem professzora és Giovanni Sartor, a Bolognai Egyetem jogiinformatika-professzora csatlakozik új tagként a Tudományos Tanácshoz. A leköszönő tagok pedig, akiknek mandátuma lejárt: Margaret Buckingham, Michael Kramer és Barbara Romanowicz. További részletek az ERC honlapján olvashatók.

Az Európai Unió által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) a legkiválóbb felfedező kutatások támogatása terén a legjelentősebb európai kutatásfinanszírozó szervezet. Az ERC EU-szerte nyújt támogatást tudományos projektek megvalósításához a kreatív kutatóknak a származási országukra és életkorukra vonatkozó bármiféle megkötés nélkül. A célra 4 fő pályázattípust kínál: a Starting Grant, a Consolidator Grant, az Advanced Grant és a Synergy Grant kategóriát.

Az ERC vezetését egy független irányító testület, a Tudományos Tanács (Scientific Council) látja el. A kiemelkedő tudósokból álló, 22 tagú testület fő feladata, hogy meghatározza az ERC stratégiáját, és gondoskodjon a pályázatértékelő szakértők kiválasztásáról. A testület üléseit az ERC elnöke vezeti. 2021. november 1-től az ERC elnöke Maria Leptin. Az EU „Horizont Európa” keretprogramjának részeként az ERC 2021 és 2027 között 16 milliárd eurót meghaladó összegű költségvetéssel gazdálkodhat.