// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Három magyar kutató az ERC Starting Grant 2016-os nyertesei között

Három magyar kutató is nyert az European Research Council Starting Grant pályázatán. Mindhárman a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjának kutatócsoport-vezetői.

2016. augusztus 29.

Három fiatal magyar kutató is sikeresen pályázott az ERC Starting Grant pályázatára. A pályázók öt évre szóló, egyenként közel másfél millió eurós támogatásban részesültek a pályázataik megvalósítására.

Hangya Balázs az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatójaként azt vizsgálja, hogy az agy különböző kéregalatti, úgynevezett neuromodulátoros rendszerei hogyan dolgoznak össze a tanulás során. Kutatócsoportjával két idegsejttípusra: a tanulásban és figyelemben szerepet játszó kolinerg, valamint az agy belső jutalmazási rendszerét szabályozó dopaminerg idegsejtekre fognak fókuszálni. A kutatás jelentős eredményeket hozhat például a Parkinson- és az Alzheimer-kórban tapasztalt kognitív zavarok megértésében.

Janáky Csaba a Szegedi Tudományegyetem TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék kutatójaként egy fotoelektrokémiai módszer segítségével azt vizsgálja, hogy félvezetőkön alapuló elektródok a napfény által keltett elektron-lyuk párok segítségével hogyan hajtanak végre reakciókat. Kutatócsoportjával olyan bioinspirált összetett elektródokat állítanak elő, amelyekben minden komponensnek precízen meghatározott és szabályozott szerepe és feladata van. Ezáltal lehetőség nyílik a korábbiaknál jelentősen hatékonyabb és gazdaságosabb technológiák tudományos megalapozására. A végső cél olyan folyamatos üzemű reaktorok (fotoelektrokémiai cellák) készítése, amelyek segítségével ipari széndioxid-forrásokat (pl. füstgázok) felhasználva lehet tüzelőanyagokat előállítani.

Kóspál Ágnes az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatója vizsgálatának célja, hogy fiatal, most születő csillagok körüli anyagkorongok vizsgálatával realisztikus kezdőfeltételeket adjon a bolygókeletkezési elméletek számára. Kutatócsoportjával azt fogja kutatni, hogy az inhomogén korongszerkezet miként okoz fluktuációkat a csillagra való anyagráhullás ütemében. A kutatás másik fő kérdése az, hogy a változékony anyagáramlás és az azzal kapcsolatos hirtelen felfényesedések hogyan hatnak vissza a csillagkörüli korong bolygókeletkezési zónájának szerkezetére, ásványtani és kémiai összetételére.

A pályázók felkészítésében ERC nemzeti kapcsolattartó pontként (ERC NCP) közreműködött az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya is.

Az eredeti cikk itt olvasható.