// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Etikai elvek

ERC etikai elvek

2016. március 31.

Etikai elvek

Általános elvárások

Az ERC támogatásával végzett kutatásokkal szemben is alapvető elvárás, hogy mindenben feleljenek meg az Európai Unió jogszabályban rögzített tudományetikai normáinak.

Az EU etikai alapelveit tartalmazó jogszabályok (Európai Unió Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok védelméről szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyvei) alapján tiszteletben kell tartani:

 • az arányosság elvét,
 • a magánélet és személyes adatok védelméhez való jogot,
 • az emberek testi és szellemi épséghez való jogát,
 • a diszkriminációmentesség elvét,
 • emberi egészség védelmét.

Az ERC kizárólag civil (nem katonai célú) kutatásokat támogat.

Nem támogatható kutatások:

 • reprodukciós célú emberi klónozás
 • emberek genetikai örökségének módosítása
 • emberi embriók létrehozása kutatási céllal vagy őssejtekhez való hozzáférés céljából
 • semmilyen olyan tevékenység, amely tiltott minden EU tagállamban
 • olyan tevékenység, amely a befogadó intézmény tagállamában tiltott

Támogatható ugyanakkor

 • az emberi embrionális őssejt-kutatás.

Pályázatok etikai vizsgálata

 1. A benyújtott pályázatoknak részét kell képezze a kutatási eredmények hasznosítására és lehetséges felhasználására vonatkozó terv.
 2. Embrionális emberi őssejtekkel foglalkozó kutatások esetében a hatósági és etikai engedélyek és ellenőrzés részletes ismertetése szükséges.
 3. Bármely olyan javaslat, amely nem felel meg az etikai alapelveknek bármely ponton kizárható az értékelésből
 4. Az EU-n kívül végzett kutatásokat is az EU tagállamokra vonatkozó alapelvek szerint vizsgálják

A projektjavaslatok értékelése során az ERC kiemelt figyelmet szentel a javaslatok etikai átvilágításának. Csak a már etikai szempontból is elfogadott javaslatok támogathatóak. A futó projektek esetében is elvárás az érzékeny etikai kérdések folyamatos monitorozása.

Amennyiben a pályázat megvalósítása során merülnek fel aggályok a kutatási tevékenységekkel kapcsolatban, szerződő félként a kutatást befogadó intézményt terheli az elsődleges felelősség.

A pályázatok etikai vizsgálatának folyamatát az alábbi ábra mutatja be:

Címkék