// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Disszemináció

Disszemináció

2016. március 31.

Disszemináció

Az eredmények felhasználásával és terjesztésével összefüggésben az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

  • az eredmények az azt létrehozó résztvevő tulajdonába kerülnek (több tulajdonosa is lehet egy eredmények, illetve ettől eltérően is megegyezhetnek),
  • az eredményeket terjeszteni kell (a szellemi tulajdonjogok, biztonsági szabályok és egyéb jogos érdekek szem előtt tartásával),
  • ugyanez vonatkozik a kutatási adatokra is (figyelni kell a felhívás rendelkezéseit),
  • a tudományos publikációk nyílt hozzáférésével kapcsolatos költségek elszámolhatók a projektben,
  • minden disszeminációs elemen (pl. szabadalmi eljárás, szoftver, szabvány, publikáció) fel kell tüntetni az EU támogatás tényét,
  • minden projekt hátteréről írásban kell megállapodniuk a résztvevőknek,
  • a hozzáférési jogokról és azok átadásáról írásban kell megállapodni,
  • a projektben a feladatokhoz szükséges adatokhoz, eredményekhez minden résztvevő ingyenesen férhet hozzá, ha erre szüksége van a feladatai teljesítéséhez (kivéve, ha másként állapodnak meg),
  • ugyanez vonatkozik a társult vagy 3. országbeli partnerekre is,
  • a hozzáférést az EU-nak és testületeinek is biztosítani kell (az EU finanszírozta eredményekhez, nem kereskedelmi vagy versenycélú hozzáférés).

Eredmény a tevékenység kézzel fogható vagy nem kézzel fogható kimenete, pl. adatok, tudás vagy információ, bármilyen formában, akár lehet őket védeni, akár nem, és a hozzájuk tartozó jogok, beleértve a szellemi termékek tulajdonjogát is.