// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Az ERC támogatások hordozhatóak - Portability

Az ERC támogatások hordozhatóak

2016. március 31.

Az ERC támogatások hordozhatóak, amint azt az ERC Általános Támogatási Megállapodás (ERC Model Grant Agreement) meghatározza. A hordozhatóság (portability) azt jelenti, hogy a kutatásvezető kérheti a teljes támogatás vagy annak egy része áthelyezését egy új kedvezményezetthez, az ERC Általános Támogatási Megállapodásban meghatározott speciális feltételek mellett. Ezek a feltételek tartalmazhatnak rendelkezéseket arra vonatkozóan is, hogy a kizárólag a projekt megvalósításához vásárolt és használt felszerelést áthelyezzék.

A befogadó intézmény köteles biztosítani a feltételeket, hogy a kutatásvezető függetlenül irányíthassa a kutatást és kezelhesse a támogatását.

Az ERC grantet annak az intézménynek adományozzák, amely kötelezettséget vállal és befogadja a kutatásvezetőt. Alapesetben a kutatásvezetőt a befogadó intézmény alkalmazza, de olyan esetekben, ahol kellően indokolt okból a kutatásvezető munkáltatója nem lehet a befogadó intézmény, vagy ahol a kutatásvezető önálló vállalkozó, ehhez lehet igazodni. Az elköteleződés különös feltételei a pontos meghatározás és jóváhagyás a támogatási eljárás idején vagy a befogadó intézmény megváltoztatása esetén a módosítási eljárás során.

Az ERC grantet az intézménynek adományozzák azzal a kifejezett kötelességvállalással, hogy az intézmény megfelelő feltételeket kínál a kutatásvezető számára, hogy függetlenül irányíthassa az ERC támogatott projektet. Ezek a feltételek, beleértve a grant hordozhatóságát, tárgyai a kutatásvezető (Principal Investigator) és a befogadó intézmény közötti kiegészítő megállapodásnak. Az áthelyezés kapcsán a végső döntést az ERC Végrehajtó Ügynöksége (European Research Agency, ERCEA) hozza meg az összes érintett szereplő érdekeinek figyelembevételével. Ebben az esetben a támogatási szerződést (grant agreement) módosítják.

Címkék