// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Az ERC kutatói pályázatainak bemutatása

Az ERC kutatói pályázatai (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Proof of Concept Grant)

2016. április 5.

Az ERC kutatói pályázatainak típusai

Az ERC támogatási tevékenységének célja, hogy vonzó, hosszú távú támogatást nyújtson kiváló kutatók és kutatócsoportjaik részére, úttörő jellegű, nagy nyereséggel kecsegtető és magas kockázatú kutatások folytatására.

Az ERC granteknél a tudományos kiválóság az egyetlen kritérium. Bármely tudományterületről lehet jelentkezni. A független kutatók bármely életkorban és karrierjük bármely szakaszában pályázhatnak.

A Starting Grant esetében

A kutatásvezetőnek az első PhD fokozatát legkevesebb két és legfeljebb hét évvel 2017. január 1-jét megelőzően kell megszereznie. Az első PhD megszerzése óta ténylegesen eltelt idő bizonyos estekben lerövidíthető. A pályázat benyújtásakor a pályázónak rendelkeznie kell legalább egy fontos publikációval, amelyet a PhD témavezetője részvétele nélkül készített. A jelentkező kutatásvezetőnek be kell mutatnia a kutatási területének és karrierszakaszának megfelelő, korábbi eredményeit felsoroló, ígéretes eredményeit (track record), beleértve a jelentős publikációkat (mint fő szerző) nagy, nemzetközi és szakmailag lektorált multidiszciplináris tudományos folyóiratokban, vagy az adott terület vezető, nemzetközi és szakmailag lektorált folyóirataiban. Szintén igazolni kell a szakmailag jelentős, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat, elnyert szabadalmakat és díjakat.

Az értékelésnél kulcsfontosságú a kutatásvezető elkötelezettsége és a kutatási projektre szánt idő mértéke. A teljes munkaidejének legalább 50%-át a projektre kell fordítania, illetve egy EU tagországban vagy társult országban kell töltenie.

A Consolidator Grant esetében

A kutatásvezetőnek az első PhD fokozatát legkevesebb hét és legfeljebb tizenkét évvel 2017. január 1-jét megelőzően kell megszereznie. Az első PhD megszerzése óta ténylegesen eltelt idő bizonyos estekben lerövidíthető.

Egy Consolidator Grant kutatásvezető esetében már kiemelkedő szempont a kutatási függetlenség és érettség. Elvárás, hogy a jelentkezőnek legyen számos fontos publikációja, amelyet a PhD témavezetője részvétele nélkül készített. A jelentkező kutatásvezetőnek be kell mutatnia a kutatási területének és karrierszakaszának megfelelő, korábbi eredményeit felsoroló, ígéretes eredményeit (track record), beleértve a jelentős publikációkat (mint fő szerző) nagy, nemzetközi és szakmailag lektorált multidiszciplináris tudományos folyóiratokban, vagy az adott terület vezető, nemzetközi és szakmailag lektorált folyóirataiban. Szintén igazolni kell a szakmailag jelentős, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat, elnyert szabadalmakat és díjakat.

Az Advanced Grant esetében

A rangos ERC Advanced Grant esetében elvárás, hogy a vezető kutató aktív kutató legyen, aki az elmúlt tíz évben jelentős kutatási eredményekkel rendelkezik, amelyeket a jelentkezésben be kell mutatnia. Ezért az Advanced Grant pályázat kutatásvezetőivel szemben elvárás, hogy a megfelelő területeken bizonyítsák eredményeiket, és a következő feltételek közül egy vagy több teljesüljön: tíz publikáció jelentős nemzetközi, szakmailag jelentős szakfolyóiratokban vagy konferencia-kiadványban első szerzőként; három jelentős kutatási monográfia, amelyből legalább egy idegen nyelvű fordítás. Ezen kívül a további feltételek vehetők figyelembe: öt bejegyzett szabadalom; tíz előadás elismert nemzetközi szakmai konferencián vagy felsőoktatási intézményben; három kutatóexpedíció vezetése; vezető szerep három elismert nemzetközi konferencia szervezésében; nemzetközi elismertség tudományos és művészeti díjak vagy akadémiai tagság formájában, vagy nemzetközi használatban lévő műalkotás, módszertan vagy eszköz formájában; kiemelkedő kutatók mentorálása; ipari újításban vezető szerep. A pályázat benyújtásakor a pályázónak a megelőző tíz évre vonatkozóan kell demonstrálnia a fent említett feltételek meglétét.

A Proof of Concept Grant esetében

A pályázat az eredeti ERC grantek kutatási eredményeinek innovációs továbbfejlesztése (pl. olyan tevékenységek esetében, amelyek az eredeti ERC kutatásban nem szerepeltek). Olyan kutatásvezetők pályázhatnak, akiknek az ERC kutatásuk kevesebb, mint 12 hónappal a Proof of Concept Grant kiírását megelőzően fejeződött be vagy fog befejeződni.

ERC információ: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/apply-funding/call-proposals