// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Auditálás

Auditálás

2016. március 31.

Az auditálás szabályai

Az auditálás részletes szabályait az ERC Annotated Model Grant Agreement tartalmazza.

Valamennyi pályázatot auditálnak, azonban erre csak egy alkalommal, a projekt végén kerül majd sor. A folyamat az Európai Uniós és a nemzeti jogszabályok figyelembevételével történik. A H2020 minden cselekvésére jellemző, hogy kevesebb és célzottabb audit várható. Mérséklődik a résztvevőkre nehezedő audit teher, és a hangsúly a kockázatalapúságon és a csalások felderítésén lesz.

Címkék