// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

A Horizont 2020 hazai koordinációja - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A Horizont 2020 hazai koordinációja - NKFIH

2016. április 11.

A Horizont 2020 hazai koordinációja

A Nemzeti Kapcsolattartók hálózata (National Contact Points - NCP) a Horizont 2020 keretprogram keretében is kialakításra került minden EU tagállamban és társult országban. Az NCP hálózat Magyarországon is kulcsfontosságú szerepet játszik a magyar sikeresség szempontjából.

Magyarországon az NCP-k munkájának koordinációját a kutatási fejlesztési innovációs politikáért felelős kormányzati szerv, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal látja el. Néhány kapcsolattartó pont azonban az Európai Bizottság jóváhagyásával más intézményben végzi tanácsadói munkáját. A korábbi hagyománynak megfelelően a 2014-20-as időszakban az ERC pályázatokkal kapcsolatos NCP feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága látja el. A 2014-20 közötti ciklusban az ERC nemzeti kapcsolattartó pont Bőhm Gergely, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkárságának vezetője.

Az MTA ERC nemzeti kapcsolattartó pontként segíti a Magyarországon dolgozó kutatók felkészülését a European Research Council pályázataira.

Az NCP feladata, hogy a Horizont 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódóan átfogó tájékoztatást és tanácsadást nyújtson az ERC pályázatok tematikus tartalmáról, az elvárt követelményekről, a bírálat folyamatáról, valamint a szerződéskötés menetéről és a szakmai pénzügyi jelentés ismérveiről a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok, non-profit intézmények, egyéni kutatók) részére.

Az egyes NCP-k elérhetősége megtalálható a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján.