// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

A Horizont 2020 felépítése

A Horizont 2020 három fő területre összpontosít

2016. április 6.

A Horizont 2020 felépítése

A Horizont 2020 a kutatást összekapcsolja az innovációval, és három fő területre összpontosít: a kiváló tudományra, az iparági vezető szerepre és a társadalmi kihívásokra.

A Horizont 2020 program szerkezete három pillérre épül:

 1. Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén világviszonylatban betöltött vezető szerepének megerősítését célozza.
 2. Iparági vezető szerep - Európa vezető szerepét hivatott megalapozni a kutatás-fejlesztés és innováció területén, amit a kulcsfontosságú technológiák támogatásával, a tőkéhez való szélesebb körű hozzáférés biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások segítésével terveznek elérni.
 3. Társadalmi kihívások – az Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi kérdések megoldásához kíván hozzájárulni az egészségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, valamint az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak területein.

A Kiváló tudomány pillér négy specifikus területet foglal magába:

 1. Az European Research Council (Európai Kutatás Tanács, ERC) vonzó és rugalmas támogatást nyújt tehetséges és kreatív egyéni kutatóknak és kutatócsoportjuknak a tudomány határterületein végzett ígéretes kutatásaikhoz.
 2. A Jövőbeli és feltörekvő technológiák (FET) program olyan együttműködési projekteket támogat, amelyek radikálisan új, magas kockázatú, sok esetben multidiszciplináris megközelítést igénylő ötletek megvalósítását teszi lehetővé, a leggyorsabban fejlődő technológiai területeken.
 3. A Marie Skłodowska-Curie akciók vonzó karrierfejlesztési és képzési lehetőséget kínálnak egyéni kutatóknak nemzetközi mobilitásuk illetve szektorok közti mobilitásuk támogatásán keresztül, illetve intézményi támogatást nyújtanak innovatív kutatóképzési programok megvalósításához.
 4. A Kutatási infrastruktúra program (beleértve az e-infrastruktúrákat is) az európai kutatási infrastruktúrák fejlesztését támogatja, innovációs potenciáljuk és a kapcsolódó humán erőforrás erősítésén keresztül.

Az Iparági vezető szerep pillér három specifikus területet fog át:

Célzott támogatást nyújt a kutatási, fejlesztési, demonstrációs és ha szükséges standardizálást elősegítő tevékenységekhez az

 • információs és kommunikációs technológiák (ICT),
 • a nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai alapú ipari folyamatok és
 • az űrkutatás területén.

Ösztönözni kívánják a különböző technológiai területek együttműködését, a társadalomtudományi szempontok figyelembevételét. Minden területen bátorítják a felhasználók projektekbe való bevonását.

A Kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés program a hitel- és tőkefinanszírozási eszközökhöz való hozzájutást segíti az innováció-vezérelt cégek és projektek esetében, a fejlesztés különböző szakaszaiban. A COSME program által nyújtott tőkefinanszírozási eszközökkel együtt, azokat kiegészítve, javítja a kockázati tőkéhez való hozzáférés lehetőségeit uniós szinten.

Az Innováció a KKV-k számára program a KKV-k igényeihez igazított támogatást nyújt a KKV-k által végzett innováció minden formájához, elsősorban a komoly növekedési potenciállal bíró és a nemzetközi piacra való kilépésre kész cégeket.

A Társadalmi kihívások pillér a következő területeket fogja át:

 1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét,
 2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság,
 3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia,
 4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés,
 5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok,
 6. Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak,
 7. Biztonságos társadalmak – Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonságának védelme.

A Horizont 2020 hivatalos magyar weboldal:

http://www.h2020.gov.hu/