Társrendezvények 2018

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Miniszterelnökség

 • "Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás" konferencia (2018. november 30.)
 • Kulturális motivációk és értékszemlélet konferencia
  • 2018. november 7-8. Kutatások bizonyítják: a kultúra által biztosított szellemi-érzelmi többlet hozzájárul az egyén mentális jóllétéhez. Konferenciánkon arra keressük a választ, hogy a kreatív közösségek miképpen motiválják az embereket, miképpen mozgósítanak társadalmi erőforrásokat, hogyan érvényesül tevékenységükben az értékszemlélet. A közösségi művelődés jubileumi, tizedik stratégiai konferenciáján európai uniós országokból érkező előadók meghívását is tervezik a szervezők. Kontakt: Hegedűs Katalin, Igazgató, NMI Művelődési Intézet, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóság, hegedus.katalin@nminkft.hu

 • Kiállítás a Semmelweis Egyetem Bőr Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 125 éves fennállásának ünnepi éve alkalmából
  • 2018 szeptember 6. - december 16. A kiállítás bemutatja a Bőrgyógyászati Klinika épületéről összegyűjtött képanyagot az 1893-2018 időszakból. A Klinika igazgatóiról készült portréfotók mellett az elmúlt 125 évben itt dolgozó kollégákról fennmaradt archív és színes képeket tekintheti meg a nagyközönség. A XIX. század elején elterjedő, a klinikai gyakorlatban és oktatásban ezidőtájt alkalmazott orvosi illusztrációk művészetébe nyújt betekintést a Klinika másik kiállítása, mely a Klinika könyvtárának állományában lévő, az 1860-as években megjelent New Sydenham Society’s Atlas of Diseases of the skin című albumból válogat szakmabeliek és érdeklődők számára egyaránt. Kontakt: Nékám Alapítvány, Dr. Holló Péter igazgatóhelyettes hollo.peter@med.semmelweis-univ.hu, titkarsag.bor@med.semmelweis-univ.hu

 • Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének november 5-30 közötti programjai:
  • Mátyás és Nyugat-Pannónia (Kőszeg-Bécsújhely-Bécs) történelmi emlékülés
   Időpont: 2018. november 6.
   Helyszín: Kőszeg, Chernel u. 16.
  • Third European Blue Sky Conference - Risk, Responsibility and Resilience; New Strategies in the Labyrinths of Uncertainty
   A rendezvény angol nyelvű.
   Időpont: 2018. november 23 - 25.
   Helyszín: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest Táncsics Mihály u. 7.
  • Közép-Európa az átalakuló globális, és európai társadalmi és gazdasági térben
   Időpont: 2018. november 26-28.
   Helyszín: Kőszeg, Chernel u. 16 (FTI-Zwinger Örgetorony) vagy Kőszeg, Rajnis u. 9. Jurisics Vár
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem programjai:
  • A 21. század közigazgatása – a „Közigazgatási Felsőoktatás 40.” jubileumi évének zárókonferenciája az Államtudományi és Közigazgatási Kar szervezésében (2018. november 22.)
  • Önkormányzatiság napjainkban IV. szintén az Államtudományi és Közigazgatási Kar szervezésében (2018. november 27.)
  • Magyar kultúra határok nélkül- Hungarian Culture without Boundaries a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar szervezésében (2018. november 27.)
 • Központi Statisztikai Hivatal programjai:
  • Technológiai fejlesztések begyűrűzése a hivatalos statisztika világába. Olyan újszerű adatforrások felhasználását tudnánk bemutatni, amelyek a technológiai fejlődés hatására váltak használhatóvá (pl. online pénztárgép adatok, kameraadatok), egyúttal pedig olyan technológiák bevetését, amely a hivatalos statisztikák fejlesztése, előállítása során támogatást jelent és újszerű (pl. a Big Data használat egyik formája, a webscraping);
  • A hálózatkutatás alkalmazása a statisztikában. A XXI. század gyors és könnyen használható módszereket és eszközöket kíván, melyek képesek az új jelenségek és a komplex valóság egyszerű értékelésére. A komplex rendszerek (pl.: globalizáció) sajátossága, hogy nehéz a kollektív viselkedésüket megállapítani pusztán a rendszer komponenseinek ismeretében. A magyar hivatalos statisztika már több területen is alkalmazza a hálózatelemzést a mindennapi működésében (Lagre cases unit, céghálózatok, migráció), melyekkel jobb minőségben, egyszerűbben tudjuk interpretálni a társadalomban és a gazdaságban végbemenő összetett változásokat a döntéshozók, a tudományos élet szereplői felé. Előadásunkban a KSH e területen végbement fejlesztéseiről adunk átfogó képet.

Nemzeti Agrárkutatási És Innovációs Központ

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat