Eseménynaptár

Tudományágak integráló és integrált szerepe

Előadások

Időpont

2018. november 12. - 09.00 / 2018. november 13. - 17.00 óra között

Helyszín

MTA VEAB-székház - Első emeleti nagyterem
8400 Veszprém, Vár u. 37.

Részletek

A konferencia betekintést ad a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar intézeteiben folyó szerteágazó kutatómunkába, amelyet a sokrétűség, a különböző tudományterületek egymásmellettisége és egymáshoz kapcsolódása jellemez. Az inter- és multidiszciplináris jelleg az egyes kutatási területeken belül is megfigyelhető. Az egyes tudományágak, mint a nyelv-, irodalom- és kultúratudomány, valamint a társadalom- és neveléstudomány egyszersmind integráló és integrált szerepet töltenek be. A konferencia előadásai a különböző diszciplínák közötti átjárhatóságot és érintkezési pontokat mutatja meg.

 Program
2018. november 12. hétfő
8.45-9.00: Megnyitó
1. Szekció: Nyelvtudomány (Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet)
Szekcióvezető: Navracsics Judit / Bátyi Szilvia
Helyszín: VEAB nagy előadóterem
9.00-9.30: Bátyi Szilvia: Bilingual advantage and cognitive processing
9.30-10.00: Kees de Bot: There is no intra-individual variation in language production
10.00-10.30: Vincent J. van Heuven / Wang Hongyan: Determining native language background from English vowels and obstruents
10.30-11.00: Navracsics Judit: The bilingual mental lexicon: does it exist at all?
11.00-11.30: Parapatics Andrea: Students' experiences on language variation in Hungarian universities
11.30-12.00: David Singleton and Simone Pfenninger: Misreported and under-researched dimensions of age factor research in SLA
12.00-12.30: Pelczéder Katalin: A szláv-magyar nyelvi kontaktus vizsgálata a Bakonybéli összeírás szláv eredetű szórványainak tükrében
12.30-13.30: Ebédszünet
2. Szekció: TOPOS - Space and Humanities (Angol-Amerikai Intézet)
Szekcióvezető: Hortobágyi Ildikó / Szentgyörgyi Szilárd
Helyszín: VEAB nagy előadóterem
13.30-14.00: Bús Éva: Acting on and off the stage in the Restoration era. Manifestations of theatrum mundi after 1660
14.00-14.30: Czeglédi Sándor: Language-related Attitudes and Ideologies in U.S. Federal Congressional Documents before 1815
14.30-15.00: Forintos Éva: The communication spaces of identity
15.00-15.30: Hortobágyi Ildikó: "Hear the Texts!" - Exploring New Linguistic Landscapes on the University Campus
15.30-15.45: Szünet
15.45-16.15: Maior Enikő (Partiumi Keresztény Egyetem): Alternative teaching methods
16.15-16.45: Palatinus Levente Dávid: Inhabiting the Anthropocene: The (Non-)Human Spaces of New Media
16.45-17.15: Szabó F. Andrea: Canadian Ustopia: The Handmaid's Tale Revisited
17.15-17.45: Szentgyörgyi Szilárd: English English and American English as non-regional accents
2018. november 13. kedd, párhuzamos szekciók
3. Szekció: Irodalom- és kultúratudomány (Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
Szekcióvezető: Szávai Dorottya / Ladányi István
Helyszín: VEAB nagy előadóterem
8.30-9.00: Arany Zsuzsanna: A kettészakadt magyar irodalom: az 1932-es budapesti PEN-kongresszus
9.00-9.30: Kovács Gábor: Gárdonyi "nagyregényeinek" poétikája
9.30-10.00: Ladányi István: A kószálás narratívája Tolnai Ottó Szeméremékszerek című regényében
10.00-10.30: Szávai Dorottya: A székely Edward. Az első európai komparatisztikai lap, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok történetéről a többnyelvűség perspektívájában
4. Szekció: Doktorandusz hallgatók kutatásai (Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola)
Szekcióvezető: Bátyi Szilvia
Helyszín: V113
8.30-9.00: Thomázy Tímea: The Effect of Language Policy Changes on Brazilian Language Diversity
9.00-9.30: Naim Afshar: Verbal fluency in dialects: semantic and phonemic fluency task in English, Persian and Azeri-Turkish languages by Turkish/Persian bilinguals in Iran
9.30-10.00: Bashar Farran: The Effects of Palestinian dialects on the development of the speaking skill in EFL, with special focus on pronunciation
10.00-10.30: Sergei Gnitiev: Attitudes and learning characters of Russian learners of Hungarian
10.30-10.45: Szünet
10.45-11.15: Liubov Darzhinova: Testing sentence comprehension among English-Russian bilinguals
11.15-11.45: Ibtissem Smari: Multilingualism and its impact on Tunisians’ identity
11.45-12.15: Sheida Marzban: Multimodal Analysis of Gender Representation in ELT Textbooks: Reader's perceptions.
12.15-12.45: Dabóczy Márta: Standardized language aptitude test results on musician and non- musician children
5. Szekció: Interkulturális germanisztika és fordítástudomány (Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet)
Szekcióvezető: V. Szabó László / Tóth József
Helyszín: VEAB nagy előadóterem
11.00-11.30: Daróczi Ildikó: Der methonymische Gebrauch der Eigennamen
11.30-12.00: Tóth József: Kognitive Linguistik – grammatisch-semantische Analysen
12.00-12.30: Rácz Gabriella: Übertragungen: Franz Liszt und ein ‚Dialog der Künste‘
12.30-13.00: V. Szabó László: Transkulturalität bei Rudolf Pannwitz
13.00-14.00: Ebédszünet
14.00-14.30: Zsigmond Anikó: Didaktisierung von Musikvideos im Fremdsprachenunterricht mit Ausblick auf Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung
14.30-15.00: Vigh-Szabó Melinda: A német és az észt mint idegen nyelvek digitális környezetben
15.00-15.30: Nemes Krisztina: Feltámasztott szavak
15.30-16.00: Szalkay Attila: A reáliák kultúraközvetítő szerepének megőrzése a fordításban
6. Szekció: Társadalomtudomány (Társadalomtudományi Intézet)
Szekcióvezető: Kalmár Zoltán / András Ferenc
Helyszín: Vár utca 39. W 105. terem
8.30-9.00: Agg Zoltán: A magyar önkormányzatok területbeosztási kérdései 1988–2018
9.00-9.30: András Ferenc: Hány négyzetméteres egy chatszoba? – A kommunikációs tér fogalmáról
9.30-10.00: Kalmár Zoltán: Kezdjünk el beszélni a jövőről: Budapest 21. századi csúcs-projektje
10.00-10.30: Somogyvári Lajos: Johnny és a Szputnyik-sokk: A szovjet pedagógia hatása az Egyesült Államokban (1957–1965)
10.30-11.00: Tábori Ferenc: Országgyűlési választások Veszprém megyében 1990-2018
7. Szekció: Neveléstudomány (Neveléstudományi Intézet / Tanárképző Központ)
Szekcióvezető: Ollé János / Sántha Kálmán
Helyszín: Vár utca 39. W 105. terem
11.30-12.00: Bognárné Kocsis Judit: Kutatások tanulói képének vizsgálata
12.00-12.30: Györe Géza: A pedagógiai professziogram helye Zsolnai József pedagógiai rendszerében
12.30-13.00: Ollé János: Neveléstudomány, oktatáskutatás, iskolapedagógia: tudomány-elmélet és interdiszciplinaritás
13.00-14.00: Ebédszünet
14.00-14.30: Sántha Kálmán: Geo-referenciák kvalitatív elemzési környezetben – pedagógiai vonatkozások
14.30-15.00: Szélesné Ferencz Edit: Individuálpszichológiai alapozású bátorító pedagógia, a pozitív pedagógia magja
15.00-15.30: Thun Éva: A közoktatási rendszer változásairól az emberi jogok elméleteinek tükrében

Szervező

MTA VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság

Kapcsolattartó

Fenyvesi Ottó (telefon: 36-88-426100)