Eseménynaptár

Transzlingválás sztenderdizáció helyett: romani az iskolában

Előadás

Időpont

2018. november 12. 14.30-16.00 óra között

Helyszín

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara
949 74 Nitra-Chrenová, Trieda Andreja Hlinku

Részletek

Heltai János, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa előadásában a transzlingválás fogalmát, mint a két- vagy többnyelvűnek nevezett emberek beszédmódjaira utaló fogalmat világítja meg. Az elmélet kiindulópontja az az elképzelés, hogy a nyelvek nem struktúrák, hanem legalább két ember között megvalósuló cselekvési módok, melyek nem függetleníthetők az embert körülvevő szociális tértől. A transzlingválás nemcsak beszédmódot jelöl, hanem egy olyan nyelvpedagógiai programot is, mely a transzlingváló kommunikáció sajátosságait figyelembe véve fejleszti az egységes nyelvi repertoárt.

Szervező

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar

Kapcsolattartó

Vančoné Kremmer Ildikó

Az esemény honlapja

http://www.umjl.fss.ukf.sk/hu/