Eseménynaptár

Molekuláris biodiverzitás: taxonómia, filogenetika és filogeográfia a Magyar Tudomány Ünnepén / Molecular Biodiversity: Taxonomy, Phylogenetics and Phylogeography – conference at the Hungarian Academy of Sciences

Tudományos ülés

Időpont

2018. november 12. 09.00-17.30 óra között

Helyszín

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Program / Programme

 

9.00–9.15: Üdvözlés és megnyitó / Welcome and opening of the conference
Prof. Dr. Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja / full member of the Hungarian Academy of Sciences

 

09.15–13.15: Délelőtti ülésszak / Morning session

Plenáris előadások / Plenary talks

Levezető elnök / Chair: Prof. Dr. Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja / full member of the Hungarian Academy of Sciences

A növények evolúciója az európai alpin hegységrendszerben / Plant evolution in the European Alpine System
Prof. Dr. Joachim W. Kadereit (Johannes Gutenberg University, Institute of Organismic and Molecular Evolution, Mainz, Germany)

A kelet az kelet, a nyugat pedig nyugat: európai növényfajok filogeográfiai jellemzői / East is East, and West is West: phylogeographic patterns in European plants
Prof. Dr. Ivan A. Schanzer (Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, Moscow)

Délkelet-Európa filogeográfiája; a különböző biogeográfiai komponensek közötti kapcsolatok / Phylogeography of South-Eastern Europe; interplay among different biogeographical components
Prof. Dr. Thomas Schmitt (German Entomological Institute, Müncheberg, Germany)

A sztyepp: eurázsiai sztyeppfajok filogeográfiai és filogenetikai jellemzői / Steps towards understanding of the steppes
Sramkó Gábor PhD (MTA-DE Lendület Evolutionary Phylogenomics Research Group, Hungary)

Kávészünet / Coffee break

Az európai alpin hegyvidékek tegzeseinek (Insecta, Trichoptera) evolúciós ökológiája: a Drusus génusz lárváinak példáján / Evolutionary ecology of caddisflies (Insecta, Trichoptera) in the European Alpine System: a contribution of Drusus larvae
Keresztes Lujza PhD habil. (Babeş–Bolyai University, Hungarian Department of Biology and Ecology, Cluj-Kolozsvár, Romania), Simon Vitecek, Johann Waringer, Wolfram Graf, Ana Previsic, Mladen Kucinic, Miklós Bálint, Prof. Steffen Pauls

A mitonukleáris diszkordancia jelentősége a filogenetikai és filogeográfiai vizsgálatokban / The importance of the mitochondrial/nuclear discordance in phylogenetic and phylogeographical studies
Tóth János Pál (MTA-DE Lendület Evolutionary Phylogenomics Research Group, Hungary), Bereczki Judit PhD

Planktonikus mikrobiális közösségek speciális vízi élőhelyeken a Kárpát-medencében / Planktonic microbial communities in specific aquatic habitats of the Carpathian Basin
Felföldi Tamás PhD (Eötvös Loránd University, Departement of Microbiology), Szabó Attila, Boros Emil, Máthé István, Somogyi Boglárka, Márialigeti Károly, az MTA doktora, Vörös Lajos

Kémiai diverzitás és a gyógynövénykutatások / Chemical diversity and medicinal plant research
Máthé Imre, a biológiai tudományok doktora

 

13.15–14.00: Ebédszünet / Lunch break

 

14.00–17.30: Délutáni ülésszak / Afternoon session

Rövid beszámolók / Short reports

Levezető elnök / Chair: Varga Zoltán, a biológiai tudományok doktora

A haragos sikló filogeográfiája, különös tekintettel a hazai izolált állományokra / Phylogeography of the Caspian whipsnake (Dolichophis caspius) with special focus on isolated groups in Hungary
Vörös Judit PhD (Magyar Természettudományi Múzeum Zoológiai Osztály, Budapest), Halpern Bálint, Sarita Mahtani-Williams, Boris Laus, Babocsay Gergely, Nagy Zoltán Tamás, Pamela Burger

Klimatikus változások és fajképződés: az európai földikutyák evolúciója / Climatic changes and speciation: the evolution of the European mole-rats
Németh Attila (MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport, Debrecen), Mizsei Edvárd, Laczkó Levente, Czabán Dávid, Hegyeli Zsolt, Csorba Gábor, Sramkó Gábor

Háromszori átkelés a Beringián: Polia bagolylepkék filogenezise és elterjedéstörténete / Threefold passages across the Beringia: phylogeny and geographical history in Polia owlet moths
Prof. dr. Varga Zoltán, a biológiai tudományok doktora (Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék), Nagy Jenő, Ronkay Gábor, Ronkay László

Pannon és nyugat-pontusi sztyeppék: rövid történeti-filogeográfiai áttekintés és infraspecifikus genetikai diverzitás / Pannonian and Western Pontic steppe grasslands: a brief insight into their phylogeographical history and intraspecific genetic diversity
Kristina Plenk (Institute of Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Science, Vienna), Wolfgang Willner, Olga N. Demina, Höhn Mária, Anna Kuzemko, Kiril Vassilev, Matthias Kropf

A Festucetalia valesiacae típusú gyepek fajainak filogeográfiai jellemzői a Pannon és a nyugat-pontusi térségben
Matthias Kropf (Institute of Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Science, Vienna), Kristina Plenk, Olga N. Demina, Höhn Mária, Anna Kuzemko, Kiril Vassilev, Wolfgang Willner

A mocsári kardvirág (Gladilouspalustris Gaud.) pannon állományainak konzervációgenetikai vizsgálata / Conservation genetics of the Pannonian populations of Marsh Gladioli (Gladiolus palustris Gaud.)
Malkócs Tamás (MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport, Debrecen), Laczkó Levente, Shyryn Almerekova, Cservenka Judit, BereczkiJudit, Meglécz Emese, Sramkó Gábor

Kávészünet / Coffee break

A recens genetikai diverzitásmintázat értelmezése Abies alba populációknál / Understanding contemporary levels of genetic diversity in silver fir (Abies alba) populations
Szép Enikő (Institute for Science and Technology, Austria), Peter Ralph, Felix Gugerli, Alex Widmer, Christoph Sperisen, Csilléry Katalin (WSL, Swiss Federal Institute for Forest)

A jegenyefenyő (Abies alba) populációk finom léptékű genetikai mintázata és környezeti szabályozói a faj elterjedési területén / Environmental drivers of fine scale genetic structure in silver fir (Abies alba) populations across the species’ distribution range
Major Enikő (Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék, Budapest), Höhn Mária, Camilla Avanzi, Bruno Fady, Katrin Heer, Sascha Liepelt, Lars Opgenoorth, Andrea Piotti, Flaviu Popescu, Dragos Postolache, Giovanni G. Vendramin, Birgit Ziegenhagen, Csilléry Katalin

A cirbolyafenyő filogeográfiai és populáció-demográfiai jellemzői a Kárpátok területén / Phylogeography and population demography of Swiss stone pine populations in the Carpathians
Höhn Mária, a biológiai tudományok kandidátusa (Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék, Budapest), Bede-Fazekas Ákos, Tóth Endre György

Televényférgek molekuláris taxonómiájának aktuális problémái / Challenge in the molecular taxonomy of annelid worms
Nagy Hajnalka (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Dózsa-Farkas Klára, az MTA doktora, Felföldi Tamás PhD

Lignikol bazidiumos nagygombataxonok molekuláris-taxonómiai revíziója / Taxonomical revision of lignicole macrofungi species based on molecular evidence
Papp Viktor PhD (Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék, Budapest)

Planktonikus és nádbiofilm-baktériumközösségek molekuláris diverzitása eltérő vízjárású dunai élőhelyeken / Molecular diversity of planctonic and reed biofilm bacterium communities along Danubian habitats of different water regimes
Borsodi Andrea PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Anda Dóra, Krett Gergely, Megyes Melinda, Dobosy Péter, Engloner Attila (MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet / Hungarian Academy of Science, Center for Ecological Research, Danube Research Institute)

Mi rejlik az egyformaság mögött? – Apró zöldalgák molekuláris diverzitása hazai vizekben / Beyond the uniformity: diversity of minute green algae in Hungarian water ecosystems
Somogyi Boglárka PhD (Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany), Felföldi Tamás, Szabó Attila, Vörös Lajos

Kávészünet / Coffee break

A planktonikus baktériumok méretbeli eloszlása sekély tavakban / Distribution of planctonic bacteria in shallow waters based on the size variation
Márton Zsuzsanna PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Csitári Bianka, Székely Anna J., Szabó Attila, Felföldi Tamás

Az ac III aktinobaktérium leszármazási vonal erős predációs hatás okozta szokatlan dominanciája kiskunsági szikes tavakban / Unusual dominance of acIII actinobacteria lineages in saline lakes of the Kiskunság caused by the influence of predator dominancy
Szabó Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Korponai Kristóf, Márton Zsuzsanna, Horváth Zsófia, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, Boros Emil, Vajna Balázs, Prof. Márialigeti Károly, az MTA doktora, Felföldi Tamás

A Fertő-tó mikrobiológiai diverzitása különös tekintettel új baktériumtaxonok feltárására / Microbiological diversity of Lake Fertő with special focus on the taxonomy of the newly described bacterium species
Tóth Erika PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Szuróczki Sára, Szabó Attila, Prof. Márialigeti Károly, az MTA doktora, Felföldi Tamás

Laskagomba-baktérium kapcsolatrendszerek taxonómiai és funkcionális diverzitása / Taxonomic and functional diversity of oyster mushroom relationships
Vajna Balázs PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszék, Budapest), Bánfi Renáta, Szabó Attila, Prof. Márialigeti Károly, az MTA doktora

Zárszó / Closing address

Szervező

MTA Biológiai Tudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Varga Zoltán (telefon: 36-51-512900)