Értékteremtő tudomány – Barnabás Beáta főtitkárhelyettes köszöntője

"A különböző tudományterületek egymást kiegészítik és erősítik. Együttesen képviselnek maradandó értéket." Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsa elnökének köszöntője.

2019. október 9.

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

(Széchenyi István)

Az ember, amióta létezik, rendíthetetlenül törekszik a világ és önmaga minél alaposabb megismerésére. Kezdetek óta figyeli a környezetét és embertársait. A tudást eleinte szájhagyomány útján, generációról generációra adta tovább, az írásbeliség megjelenésével azonban lehetőség nyílt a közös tudás hatékonyabb megőrzésére, továbbadására. Az eszmecsere, a vita is kiterjedt: már nemcsak az együtt élők oszthatták meg egymással megfigyeléseiket, következtetéseiket, hanem egyre többen kapcsolódhattak be egy-egy probléma megtárgyalásába. Lehetőség nyílt arra, hogy egyes megfigyeléseket és következtetéseket mások is megvizsgáljanak, finomítsanak, visszaigazoljanak vagy elvessenek. Mindez hozzájárult azokhoz a felfedezésekhez és széles körű elterjedésükhöz, amelyek a modern tudomány alapját képezik.

A bennünket foglalkoztató problémák megoldása manapság is hasonlóan zajlik, csak sokkal gyorsabban. A technikai eszközök, az internet korábban nem tapasztalt módon felgyorsította az információáramlást. A lényeg azonban ugyanaz maradt: azok a megfigyelések, következtetések, amelyek bizonyítást nyernek, valódi, időtálló értéket képviselnek.

Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese mta.hu/ Szigeti Tamás

Széchenyi Istvánt idézve a kutatási eredmények jelenthetik azokat a köveket, amelyekből azt a lépcsősort építjük fel, amely a világ és önmagunk mind pontosabb megismeréséhez vezethet. A kutatások, amelyek hiteles tudást képviselnek, stabil és megbízható alapjai lehetnek további felfedezéseknek.

A Magyar Tudományos Akadémia fennállása óta kiemelt feladatának tartja az értékteremtő kutatások megvalósításának támogatását és az eredmények közvetítését a társadalom minél szélesebb rétegeihez. A Magyar Tudományos Akadémia elkötelezett híve annak, hogy ápoljuk a magyar kultúra és az egyetemes tudomány értékeit.

Az „Értékteremtő tudomány” mottóval szeretnénk felhívni a figyelmet a különböző tudományterületek egymást kiegészítő és egymást erősítő szerepére, melyek együttesen képviselnek maradandó értéket. Ez olyan értéket jelent, mely egyrészt jóllétünket szolgálva és nemzeti kincseinket gyarapítva jelenik meg, másrészt hasznosulhat is a megfelelő helyen. A tudományos eredmények – a számokban mérhető gazdasági eredmények mellett – minőségi értéket képviselnek, kultúránkat gazdagítják.

A programsorozattal egyrészt célunk, hogy a fent említett eredményeket hitelesen és igényesen tudjuk közvetíteni a nagyközönség számára. Ezt a célt szolgálja a mostani sorozatban, a november első két hetében, este hat órai kezdettel meghirdetett két nyilvános és négy tudomány-népszerűsítő előadás. A téma kiemelt szakértői tartanak előadást többek között a lézeralapú kutatásokról, a klímaváltozás következményeiről, a skizofréniát gyógyító magyar gyógyszerről vagy a személyre szabott gyógyítás szolgálatába állított intelligens adatfeldolgozó algoritmusokról. Másrészt pedig felhívni a fiatalabb generáció figyelmét a számára a kutatói pálya vonzerejére – ennek a gondolatnak a jegyében hirdetjük meg idén is kifejezetten a diákoknak szóló programjainkat.

Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokan látogatnak el hozzánk, hogy közösen legyünk részesei a magyar tudomány vívmányainak.