Eseménynaptár

Tanulás vidéki térségben: Helyi adottságok, globális kihívások

Konferencia

Időpont

2023. november 23. 14.00-19.00 óra között

Helyszín

Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar
,

Részletek

A konferencia célja az, hogy szakmai keretet biztosítson azon kutatási eredmények, megközelítési módok, helyzetelemzések, szakmai tematizációk bemutatásához, amelyek a vidéki térségekben zajló tudásszerzési, tanulási folyamatok intézményi kereteivel, működési módozataival,  társadalmi kontextusával, eredményességével, korlátaival, innovációs lehetőségeivel foglalkoznak. A választott témakör aktualitása mellett szól az, hogy a vidéki térségek iskoláinak, tudásátadási intézményeinek a kedvezőtlen helyi, belső korlátok és az innovációs, újrapozícionálási kihívások kettős erőterében kell működniük, jövőbeli szerepüket kialakítaniuk. Ebben a folyamatban fontos szerephárul azokra a kutatásokra, amelyek ennek a változási folyamatanak ez elemzésére irányulnak.

Szervezők

Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolája Szociológia és Szociálpolitika Doktori Program

KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja

Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke

Kapcsolattartók

Biró A. Zoltán (telefon: 40-742-066454-)

Hubbes László Attila