Eseménynaptár

Multidiszciplináris válaszok az éghajlatváltozás kihívásaira – 49. Meteorológiai Tudományos Napok

Előadóülés

Időpont

2023. november 16. - 09.30 / 2023. november 17. - 12.30 óra között

Helyszín

Országos Meteorológiai Szolgálat - Díszterem
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

Részletek

A 49. Meteorológiai Tudományos Napok központi témái az éghajlatváltozás kihívásai, környezeti, társadalmi és gazdasági következményei, valamint az, hogy a különböző területek hogyan reagálnak a változó körülményekre. A program szorosan illeszkedik az éghajlatváltozás hazai vizsgálata során meghatározott célkitűzések, valamint az eddigi kutatások, fejlesztések során elért eredmények bemutatásához, kitérve az egyes témakörök előzményeire is. A tervezett előadások kapcsolódnak az éghajlatváltozás által előidézett és befolyásolt jelenségek feltárásához, monitorozásához és modellezéséhez, az okozott problémák és azok mértékének bemutatásához, a kockázatok mérséklésére tett válaszok tudományos megalapozottságú tervezéséhez. A rendezvényen az éghajlatváltozás multidiszciplináris tárgyalása érdekében a hazai meteorológusközösség tagjai mellett a témakörben érintett szakterületek képviselőit, előadóit is meg kívánjuk szólítani.

 

Program

2023. november 16., csütörtök

9.30–9.35: Köszöntő
Szanka Gábor, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke

9.35–9.40: Megnyitó
Bozó László, MTA rendes tagja

1. szekció – Éghajlatváltozás 2023
Levezető elnök: Faragó Tibor, a földrajztudomány kandidátusa

9.40–9.55: Növekvő és veszélyes környezeti hatásaink
Faragó Tibor, a földrajztudomány kandidátusa

9.55–10.15: Az IPCC AR6 szintézis jelentés fő üzenetei
Ürge-Vorsatz Diána PhD

10.15–10.35: Világszerte több és intenzívebb időjárási szélsőség?
Bartholy Judit, az MTA doktora

10.35–10.55: Arccal a globális dekarbonizáció felé – realitás vagy hiú ábránd?
Gelencsér András, az MTA levelező tagja

10.55–11.20: Panelbeszélgetés

11.20–11.40: Lehetőség és kihívás: Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium
Rostási Ágnes PhD; Gelencsér András, az MTA levelező tagja

11.40–12.40: Ebédszünet

 

2. szekció – Adatbázisok
Levezető elnök: Major György, az MTA rendes tagja

12.40–13.00: Reprezentatív meteorológiai adatok biztosítása a múlt és a jelen éghajlatának megismerésére
Izsák Beatrix; Szentes Olivér; Bihari Zita; Bokros Kinga; Hercsényi László; Lakatos Mónika PhD; Tótiván Bernadett

13.00–13.20: A FORESEE klímaadatbázis: múlt, jelen, jövő
Kern Anikó PhD; Dobor Laura PhD; Hollós Roland; Kis Anna PhD; Fodor Nándor PhD; Barcza Zoltán PhD

13.20–13.40: Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálatát támogató információs rendszer fejlesztése
Szépszó Gabriella PhD; Allaga-Zsebeházi Gabriella; Bordi Sára; Megyeri-Korotaj Otília; Schuchné Bán Beatrix; Zempléni Zsuzsanna

13.40–14.00: Megfigyelt éghajlatváltozás 30 éves klímanormálok és egy készülő éghajlati atlasz tükrében
Bihari Zita

 

3. szekció – Modellezés
Levezető elnök: Geresdi István, az MTA doktora

14.00–14.20: Nem hidrosztatikus modellek a hazai klímaváltozás vizsgálatában: A Harmonie-Climate modell tesztelése, első eredmények
Schuchné Bán Beatrix

14.20–14.40: Összetett extrém események vizsgálata – szeles és csapadékos időjárás Magyarországon
Pongrácz Rita PhD; Bordi Sára; Szabó Péter

14.40–15.00: Szünet

15.00–15.20: Levegőminőség-projekciók előállítása a CHIMERE kémiai transzportmodellel
Ferenczi Zita PhD; Tóth Anita; Kövesi-Lázár Krisztina

15.20–15.40: Mit tanulhatunk az extrém időjárási helyzetek gyakoriságáról laboratóriumi modellkísérletekből? 
Vincze Miklós PhD

 

4. szekció – Éghajlatváltozás – települési környezet
Levezető elnök: Unger János, az MTA doktora

15.40–16.00: Alkalmazkodási lehetőségek vizsgálata a SURFEX modellel Budapesten
Zempléni Zsuzsanna; Allaga-Zsebeházi Gabriella

16.00–16.20: Városklíma és klímaváltozás
Gál Tamás PhD

16.20–16.40: Háztartási hulladékok égetésének hatása a levegőminőségre
Hoffer András PhD; Meiramova Aida; Tóth Ádám PhD; Jancsek-Turóczi Beatrix PhD; Gelencsér András, az MTA levelező tagja

16.40–17.00: A levegőminőség lehetséges változásai a klímaváltozás hatására
Mészáros Róbert PhD; Leelőssy Ádám PhD; Varga-Balogh Adrienn; Horváth Krisztina Kitti; Gula Miklós; Tordai Ágoston; Vincze Csilla

 

2023. november 17., péntek

5. szekció – Éghajlatváltozás – vízi környezet
Levezető elnök: Bozó László, az MTA rendes tagja

09.30–09.50: A klímaváltozás időszakos szikes tavakra gyakorolt hatásainak vizsgálata műholdas távérzékeléssel
Fierpasz Ádám; Horváth Zsófia PhD; Vad Csaba Ferenc PhD

09.50–10.10: Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben
Bernát Gábor PhD

10.10–11.30: Innovatív alkalmazkodási megközelítés a hidrológiai szélsőségek kiegyenlítésére a felszín alatti vízáramlások bevonásával
Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora; Trásy-Havril Tímea PhD; Szabó Zsóka; Szijártó Márk PhD; Zentainé Czauner Brigitta PhD; Tóth Ádám, PhD

10.30–10.50: Késő glaciális és kora holocén gyors klímaváltozási események mechanizmusának proxy- és modellalapú értelmezése a Kárpát-medencében: a 8200 és 11900 éves lehűlések
Magyari Enikő, az MTA levelező tagja

10.50–11.10: A klímaváltozás lehetséges hatásai a nagy folyók vízminőségére
Liptay Zoltán PhD, Engloner Attila PhD

11.10–11.30: Szünet

 

6. szekció – Éghajlatváltozás – társadalmi, gazdasági kérdések
Levezető elnök: Gelencsér András, az MTA levelező tagja

11.30–11.50: Rövid idejű, intenzív csapadékok vizsgálata mérnöki feladatok kiszolgálásához
Lakatos Mónika PhD; Izsák Beatrix; Bokros Kinga; Szentes Olivér

11.50–12.10: Mitigációcsökkentés és kis léptékű alkalmazkodás: ipari lehetőségek
Viskolcz Béla, a kémiai tudomány kandidátusa

12.10–12.30: Atmoszferikus paraméterek hatásai az akut szív- és érrendszeri betegségekre – az atropocén kor környezet-egészségügyi kihívásai
Dr. Boussoussou Nora PhD

12.30–12.35: Zárszó
Bozó László, az MTA rendes tagja

 

Az előadások összefoglalói itt érhetők el.

 

 

Szervezők

MTA Földtudományok Osztálya

MTA Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Ferenczi Zita