Eseménynaptár

Emlékkonferencia Ipolyi Arnold születésének 200. évfordulója alkalmából

Emlékkonferencia

Időpont

2023. november 15. 11.00-15.00 óra között

Helyszín

Magyar Nemzeti Múzeum - Díszterem
1088 , Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Részletek

Ipolyi Arnold ahhoz a tudós nemzedékhez tartozott, amelyik a 19. század közepén, második felében megalapozta több tudományág intézményesülését. A művészettörténet-írás, a régészet és a néprajztudomány is alapítói között tartja számon, de ott tiszteljük a műemlékvédelmi és a szakszerű múzeumi munka kezdeményezői között is. Kitűnő történeti és kvalitásérzékkel gyűjtött régi festészeti vagy iparművészeti alkotásokat is. A konferencia előadásai ennek megfelelően tekintik át mindazokat a nagy témákat, amelyekkel Ipolyi foglalkozott. Így a magyarországi és európai középkori táblakép- és falfestészet problémáit, a hazai műemlékek kérdését, a késő középkori és reneszánsz szobrászattörténet narratíváját, az ötvös- és textilművészet alkotásainak ekkor alakuló nemzeti kánonját (összefüggésben a nagy kiállításokkal), valamint a bontakozó régészet és a folklorisztika historiográfiáját. Az előadók az érintett tudományszakok művelőinek több nemzedékét – a legfiatalabbaktól a szenior kutatókig – képviselik.

 

Program

Levezető elnök: Lővei Pál akadémikus

 

Elnöki köszöntő

Ipolyi Arnold, a mecénás. Kísérlet a középkori egyházművészet felújítására a besztercebányai püspökség élén (18721885)
Jékely Zsombor PhD

A Keresztény Múzeum Ipolyi-gyűjteményének néhány provenienciakérdése
Sarkadi Nagy Emese PhD

Késő középkori és kora újkori síremlékek a Kárpát-medencében
Mikó Árpád, az MTA doktora

Ipolyi Arnold és a régészet
Szabadváry Tamás

Kisebb művészet, műipar és iparélet – Ipolyi Arnold és az iparművészet
Kiss Erika PhD

Értékrend – Ipolyi Arnold hímzésgyűjteményének keletkezése és szerepe a magyar textiltörténetben
Szabó Ágnes

Ipolyi Arnold folklórgyűjtése
Domokos Mariann PhD

 

Az előadások összefoglalói itt érhetők el.

 

 

Szervezők

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya

MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Bizottság

Kapcsolattartó

Kiss Erika